1

Hektisk webinar-tid for GIEK

Hva bør bedrifter vite om statsgarantier fra GIEK? Og hva bør bankene vite om tapsutsatte engasjementer som GIEK garanterer for under lånegarantiordningen? Dette er noen temaer som vi har belyst på webinarer hos ulike samarbeidspartnere nylig.

De to siste ukene har Ute Borghardt presentert GIEKs løsninger for havvind-finansiering hos Norwep, Allon Groth deltok i paneldiskusjon hos IKT Norge om kapitaltilgang til helseindustrien, mens Ivar Rekve svarte på spørsmål fra banker som benytter lånegarantiordningen på webinar i regi av Finans Norge

Selv om mange (inkludert oss!) savner den personlige kontakten med våre kunder, utnytter vi webinarer til å møte kunder og andre interesserte over hele landet.

Har din organisasjon medlemmer som bør vite mer om statlig finansiering til skalering og eksport?

Ta kontakt med oss!