1

Grønnere offshoresektor med GIEK-garanti

For første gang har GIEK finansiert installasjon batteripakker på to supplyskip. Hybrid fremdrift gjør at fartøyene lettere får kontrakt på norsk sokkel, norske selskaper leverer batterier og installasjon, og utslipp kuttes ute i feltene. Rederiet og Maritimt Forum er glad for drahjelpen (Foto: Gunder Tande Sandersen)

De siste årene har GIEK hjulpet norsk verftsindustri med å skaffe kontrakter og levere grønne løsninger til havs. GIEK har deltatt i finansiering av et titalls batteridrevne ferger, hybride passasjer- og cruiseskip og attpåtil et par hybride brønnbåter til oppdrettsnæringen. Disse nye fartøyene er bygd i Norge.

Nylig har GIEK for første gang også finansiert ettermontering av elektrisk hybriddrift på to supplyskip som ble bygd tidligere. Batteripakkene reduserer klimautslippene fra skipene og gjør dem mer konkurransedyktige for nye leiekontrakter med oljeselskaper som opererer på norsk sokkel. Skipene er eid av rederiet Island Offshore, mens batteripakkene er levert av Kongsberg Gruppen og installert av Vard.

Teamleder Vibeke Stray i GIEK opplyser at ettermontering av en batteripakke i et offshoreskip er en kostnad i størrelsesorden 20 millioner kroner, noe ikke alle rederier klarer gitt den pressede finansielle situasjonen i offshore-næringen. Men dersom installasjonen fører til en ny kontrakt og dermed muliggjør nedbetaling av tilleggslånet inne rimelig tid, er dette noe GIEK ønsker å bidra til, sier hun.

Ønskes velkommen av næringen

- Dette er med på å øke attraktiviteten til flåten og sikre kontrakter i et lengre perspektiv, noe vi allerede merker på oljeselskapene. Det har vært et stemningsskifte det seneste året, sier Island-sjef Tommy Walaunet til Finansavisen (betalingsmur). Rederiet har også benyttet støtte fra Enova til investeringen.

Maritimt Forum foreslo i vår at GIEK finansierte batteripakker. Administrerende direktør Ivar Engan er glad på næringens vegne: - Dette er veldig viktig for hele den maritime klyngen, og noe vi mener vil være et særdeles viktig bidrag for å skape aktivitet hos de store verftene, sier han.

Les også:

Regjeringen utvider byggelånsordningen til å omfatte forskuddsgarantier

7,6 milliarder kroner i garantier til havvind