Gjenopplev Eksportkonferansen 2014

GIEK, Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring satte bærekraftig eksport på dagsorden på Eksportkonferansen 2014.

Eksportkonferansen 2014 forsøkte å besvare hvordan de store samfunnsutfordringene preger norsk eksport – og hva som skal til for å skape vekst i en verden som etterspør ren energi og trygg mat.
Hvordan svarer norske eksportører på globale miljøutfordringer? Hvilke faktorer må til for å lykkes med vekst basert på langsiktig bærekraft?

Det var blant annet Næringsminister Monica Mæland, styreleder i Norsk Industri og Kleven Maritime AS Kjersti Kleven, daglig leder i Marine Harvest Alf Helge Aarskog og styreleder i Scatec Alf Bjørseth som belyste denne tematikken foran de drøyt 300 fremmøtte.

Jets tildelt Eksportprisen
Som del av konferansen delte H.K.H. Kronprins Haakon ut den nyetablerte Eksportprisen. Det var 12 nominerte kandidater til prisen, alle fra spydspissen av norsk eksportrettet næringsliv.

Vinneren ble Hareid-selskapet Jets Vacuum AS, som eksporterer vannbesparende vakuumtoalettløsninger til store deler av verden. 

– Jeg ser dette som en bekreftelse på at vi har gjort mye riktig i vår ekspansjon utenlands de siste årene. Vi er bevisste på at vi skal sikre videre vekst her hjemme i Norge gjennom nyetableringer ute i verden, og jeg tror at det har talt positivt med i juryens vurdering, sa adm.dir. Jan Tore Leikanger i Jets Vacuum.

Eksportprisen løfter frem norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge ved nyskapende og fremtidsrettede eksportinitiativ. Juryen bestod av John G. Bernander, Gunn Wærsted og Siri Hatlen.