GIEKs spesialist presenterte i FN

2. – 4. desember samlet FN mer enn 1700 deltakere i Geneve for å sette søkelys på bedrifters innvirkning på menneskerettigheter. GIEKs spesialist innen menneskerettigheter og arbeidsvilkår, Kamil Zabielski, presenterte temaet «offentlig finansiering og bruk av FNs retningslinjer».

 

– Vår største utfordring er å finne balansen mellom å fremme eksport, og samtidig beskytte og være en pådriver for arbeidet med menneskerettigheter. Dette er en oppgave vi ikke tar lett på, sa Zabielski.

Forespurt av spesialenhet i FN

GIEK ble nylig forespurt av FNs "Special Group on Business and Human Rights" om å holde et innlegg i FNs hovedkvarter i Geneve, i tilknytning til det årlige FN-forumet for næringsliv og menneskerettigheter. Zabielski deltok i en paneldiskusjon der deltakerne i hovedsak konsentrerte seg om tre spørsmål:

  • Hvordan blir FNs retningslinjer for statseide finansinstitusjoner anvendt i praksis?
  • Hvilke «due diligence»-prosedyrer brukes av statlige finansinstitusjoner?
  • Hva er de viktigste utfordringene med hensyn til å gjennomføre due diligence-prosesser for disse statlige institusjonene? Hvilke eksempler på god praksis eksisterer?

I diskusjonen formidlet Zabielski kunnskap om GIEKs rolle som pådriver for å sikre at miljø- og menneskerettighetsstandarder blir overholdt. Dette gjøres både gjennom GIEKs arbeid nasjonalt og internasjonalt i OECD.

Mål om bærekraftige løsninger

– Vi ønsker å være en drivkraft for bærekraftige løsninger som kommer både samfunnet og miljøet til gode. Derfor jobber vi systematisk for å begrense og unngå eventuelle negative innvirkninger på menneskerettigheter eller miljøet, forteller GIEKs spesialist.

– Vi har en pragmatisk tilnærming til hver enkelt sak. Det er viktig for oss å ta hensyn til GIEKs og eksportørenes påvirkningskraft når det gjelder negative innvirkninger på menneskerettigheter i prosjektene vi deltar i, understreker Zabielski. 

Zabielski er også tydelig på at det fortsatt er behov for ytterligere arbeid på dette området. En milepæl er å oppnå like vilkår blant alle Export Credit Agencies (ECAs), også for de som er utenfor OECD. Alle OECD-land har egne ECAs tilsvarende GIEK. 

GIEKs formål er å fremme norsk eksport. Ved å stille garantier på vegne av den norske stat, gjør vi det enklere å oppnå god finansiering slik at norske eksportører kan dra i land viktige eksportkontrakter. Samtidig legger vi ned et betydelig arbeid i å respektere og beskytte menneskerettigheter i prosjektene vi deltar i.