GIEK utløste norsk eksport verdt 28,5 milliarder kroner i 2014

GIEK utstedte 163 nye garantier for 21,4 milliarder kroner i 2014. Garantiene utløste eksportkontrakter verdt 28,5 milliarder kroner, 0,5 milliarder kroner høyere enn i 2013. GIEKs inntekter var som i fjor på 1,5 milliarder kroner, mens resultatet var på 734 millioner kroner. Garantiporteføljen var på 89,3 milliarder kroner hvor leverandører til olje og gass utgjorde 86 prosent.

-2014 var et svært aktivt år med 163 nye garantier som utløste norsk eksport verdt 28,5 milliarder kroner. I denne inngikk 44 skip—de fleste tilknyttet oljeproduksjon—samt to rigger, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

-2014 var et vendepunkt for oljebransjen, som dominerer GIEKs garantiportefølje. En sterkere dollar og færre refinansieringer bidro til å holde porteføljen på et høyt nivå ut året, sier Nistad.

 

Venter tøffere tid for kundene i 2015-2016

-Flere av våre kunder innen maritim sektor vil trolig få finansielle problemer fremover som følge av ordrenedgangen. GIEK er forberedt på en slik utvikling og økte våre avsetninger med 0,9 milliarder kroner til totalt 3,3 milliarder kroner i 2014. Dessuten har vi opparbeidet kapital til dette formålet, sier Nistad.

-Vi jobber tett med bankene for å finne en god løsning som hjelper kunden over kneiken. Og når GIEK utbetaler, kan vi ofte gjenvinne deler eller hele beløpet, understreker hun.

 

Fornybar og SMB i 2015

-GIEK skal være en sterk og forutsigbar støttespiller for eksportørene både i oppgangs- og nedgangstider. I 2015 prioriterer vi fornybar-teknologi, små- og mellomstore bedrifter samt bedrifter som omstiller seg inn mot nye markeder, sier Nistad.

-Sammen med Eksportkreditt Norge har vi forenklet søknadsprosessen for brukerne. I 2015 er det enklere enn tidligere å bruke oss—for noen sikkert også enda viktigere enn før, avslutter Nistad.

Årsrapporten for 2014 er tilgjengelig her.