1

GIEK undertegner FNs prinsipper for bærekraftig hav

GIEK har aktivt medvirket i utformingen av FNs prinsipper for bærekraftig hav under Global Compact Action Platform on Sustainable Ocean Business.

GIEK er blant de første 30 virksomhetene som undertegnet prinsippene, som blir viktige referansepunkter når bl.a. finansnæringen skal håndtere risikoer knyttet til havene. Neste skritt blir utformingen av praktiske veiledere for bedriftene, hvor GIEK vil bidra spesielt inn mot verftene.

Les mer om prinsippene