1

GIEK sikrer Brødrene Aa byggefinansiering for miljøvennlige hurtigbåter

Verftet Brødrene Aa i Nordfjord skal bygge tre miljøvennlige hurtigbåter for Attica Group, den største fergeoperatøren i Hellas. De tre katamaranene skal frakte passasjerer i det østlige Middelhavet.

Dekker verftets finansiering i byggeperioden

Tidligere er det gjort kjent at GIEK bidrar i langtidsfinansieringen av båtene i form av garantier for langsiktige lån til Attica. Les mer om det her. GIEK bidrar nå også til å dekke verftets finansieringsbehov i byggeperioden. 

De tre hurtigbåtene fra Brødrene Aa  settes i drift fra sommeren 2022, og skal frakte passasjerer mellom Pireus og forskjellige havner i Saroniabukta, i Hellas. Kjøpet til Attica Group er finansiert med lån fra Eksportkreditt Norge og den greske banken Alpha Bank. Lånet fra Eksportkreditt er garantert av GIEK.

Garantier fra GIEK og Sparebanken Sogn og Fjordane gir verftet byggefinansiering

Sparebanken Sogn og Fjordane og GIEK samarbeider om å dekke Brødrene Aas behov for byggefinansiering av de tre passasjerkatamaranene. Banken og GIEK garanterer Attica for eventuell tilbakebetaling av deres innbetalte forskudd. Det dreier seg om en såkalt "kontragaranti", les mer om denne garantitypen her. Denne garantistillelsen gjør det mulig for Brødrene Aa å benytte Atticas innbetalinger til bygging av fartøyene. Verftet har derfor ikke behov for eget byggelån. GIEKs avlastning av bankens risiko sørger for at kundens kredittrammer i banken forblir tilstrekkelige.

GIEKs garantier for byggefinansiering er viktige for verftene og båtbyggeriene, det gjelder særlig i de utfordrende tidene som bransjen nå opplever. Disse virksomhetene har tilgang på lån fra et fåtall banker men  finansieringsbehovet er fra tid til annen  stort sier Solveig Frøland, avdelingsdirektør for Shipping, verft og offshoreprosjekter i GIEK.

Banken og GIEK stiller garantier til Attica for deres forskuddsinnbetalinger under byggekontraktene som samlet utgjør 16.8 millioner Euro for de tre fartøyene.

«Pakke» med finansieringsløsninger

- For et norsk selskap som Brødrene Aa, som konkurrerer i et internasjonalt marked med tøff konkurranse, er det viktig og noen ganger avgjørende å kunne tilby potensielle kjøpere finansiering men også  trygghet for at verftet har finansiering til å gjennomføre byggingen. Dette blir et fortrinn for norske båtbyggere og verft fremfor konkurrenter i andre land som ikke tilbyr slik finansiering. På denne måten motiverer den norske finansieringen utenlandske kjøpere til å velge norske leverandører av varer og tjenester, forsetter Solveig Frøland.