1

GIEK runder 7,6 milliarder kroner i garantier til havvind

GIEK-garantier for 3,6 milliarder kroner bidro til å sikre store kontrakter for norske Aibel og OHT (OHT Alfa Lift AS) på det enorme Dogger Bank-feltet utenfor Yorkshire. Dermed er de samlede garantiene for norske leveranser til havvindprosjekter nesten doblet på et halvt år, til hele 7,6 milliarder kroner.

Illustrasjoner: Aibel AS 

– Det som gjør GIEKs garantier verdifulle, er at vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Wenche Nistad, adm. dir. i GIEK.

Store utbygginger av havvind-parker over hele verden er blitt et viktig marked for norske leverandører som Aibel, Nexans, Fred Olsen og andre. Beløpene er store, oppdragene komplekse og kontraktene forhandles i konkurranse med utenlandske aktører.

I samarbeid med statlige GIEK har det lykkes å lande milliardkontrakter til norske selskaper det siste året – og hos GIEK har denne næringen på kort tid blitt en av de aller største brukerne. Det samlede garantibeløpet innen havvind er nå 7,6 milliarder kroner.

Nesten fordobling

26. november ble det kjent at GIEK stiller lånegarantier i forbindelse med Equinor og SSE sine anskaffelser fra norske Aibel og OHT (Offshore Heavy Transport Alfa Lift AS) til utbyggingen av Dogger Bank-feltet.

– Når GIEK deltar som garantist i et prosjekt blir det ofte lettere å fullføre finansieringen. Denne fordelen er tilgjengelig for alle norske bedrifter som konkurrerer om kontrakter i det internasjonale havvindmarkedet, minner Nistad om.

Aibel har tidligere hatt fordelen av at GIEK har stilt ferdigstillelsesgarantier for selskapets leveranser av transformatorplattformer til havvindprosjekter i flere europeiske prosjekter. Kunder av Fred. Olsen Windcarriers og Nexans Norway har mottatt lånegarantier fra GIEK når de har gått til anskaffelse av norske leveranser til havvind-prosjekter i Asia og Europa.

Fra olje og gass til havvind

I avtalen med Equinor og SSE på Dogger Bank ser man at et norsk selskap med bakgrunn i olje og gass endrer fokus til fornybar energi. Selskapet OHT (Offshore Heavy Transports Alfa Lift AS) skal levere installasjonstjenester fra det som blir verdens største installasjonsskip for havvind så langt – Alfa Lift. Skipet er et halvt nedsenkbart nybygg på 51.000 dødvekttonn spesialdesignet av Ulstein for installering av havvindfundamenter og -tårn.

Siden Equinor og SSE bruker de aller største turbinene på markedet, stiller det høye krav til teknologi og skip, som Alfa Lift og eierselskapet OHT er blant de få som kan møte.

– Ingeniørkunsten og teknologien hos norske leverandører i kombinasjon med GIEK-garantier gjør det mer attraktivt å anskaffe leveranser fra Norge, konstaterer Nistad.

Næringsminister Iselin Nybø var godt fornøyd etter eksportkontraktene på Dogger Bank.

– Det er gledelig at GIEK bidrar til å styrke norske leverandører, ikke bare i dette prosjektet, men i hele havvindsektoren, uttalte Nybø.

Har kapasitet og er konkurransedyktig

Behovet for GIEKs garantihjelp skyldes både at leverandørene ofte må stille bankgarantier for sin leveringsevne, og at kundene deres gjør enorme investeringer lenge før inntektene kommer inn. Dette gir samlet sett et stort finansieringsbehov som normalt dekkes av bank. Men ofte kan eller vil ikke bankene stille nok kapasitet alene.

Da kan GIEK komme inn og bidra. Med den norske stat i ryggen har GIEKs garantier den høyest mulige rating, såkalt AAA-rating.

– Når en grønn bransje har så tydelige behov, har det vært viktig for GIEK å spille på lag. At vi på kort tid runder 7,6 milliarder i havvind-garantier, er en milepæl som er oppnådd på overraskende kort tid, sier Nistad.

Nistad har et klart råd til eksportørene og alle deres underleverandører: – Trenger du finansiering for å vokse, ta kontakt med banken og GIEK. Sammen kan vi ofte finne løsninger.

 

OHT Alfa Lift skal levere installasjonstjenester til Dogger Bank fra skipet Alfa Lift, som blir verdens største av sitt slag når det leveres i 2021.

 

– Det som gjør GIEKs garantier ettertraktede, er at vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Wenche Nistad adm. dir. i GIEK.