1
Foto: Nordic Unmanned

GIEK og SR Bank hjelper droneselskap til å satse i Europa

For å konkurrere i det europeiske markedet har Nordic Unmanned fra Sandnes kjøpt nye høyteknologiske droner med finansiering fra SR Bank og GIEK. - En milepæl for hele vår bransje, sier Lars Andreas Landsnes hos Nordic Unmanned.

Statlig-privat finansiering til eksport

Droneselskapets vekst er et eksempel på omstilling innen industri og næringsliv i Rogaland- men også omstilling innen private og statlige finanstjenester.

Lånet på 5 millioner euro utbetales av banken, mens den statlige finansieringsetaten GIEK er garantist for en del av lånet.

- Det er gøy å se at det er i Rogaland, der vi har stilt mange garantier til kunder innenfor olje og gassbransjen, at vi nå ser nye næringer med teknologikompetanse komme opp og stå og bli viktig eksportnæringer for Norge, sier Odd Solheim som er ansvarlig for transaksjonen i GIEK.

- Dette er en internasjonaliseringsgaranti hvor GIEK er med på å finansiere anleggsinvesteringer i Norge som fører til eksport. Tradisjonelt har GIEK finansiert kjøper av norsk eksport i utlandet. Denne garantien treffer mange bedrifter bedre enn hva vi tradisjonelt har gjort. Særlig gjelder dette bedrifter som eksporterer tjenester, konsumvarer og industrielle råvarer, sier Solheim.

Et tett samarbeid mellom banken og staten gjør at banken kan låne ut til flere eksportører. Andre land har tilsvarende ordninger for å hjelpe sine egne eksportører, så det er viktig at norske selskaper og banker utnytter tilbudet som finnes i Norge.

- Nordic Unmanned har industriekspertise som er helt i front. Det er et selskap i rask vekst, og vi setter pris på å kunne bidra på finansieringssiden. Ved hjelp av denne ordningen kan Nordic Unmanned få konkurransedyktig finansieringsbetingelser som gjør at de kan drive mer lønnsomt enn om de ikke hadde fått GIEK til å garantere for lånet, sier syndikeringsansvarlig i SpareBank 1 SR-Bank, Christian Storeide Thue i Oslo.

Sammen med kundeansvarlig for Nordic Unmanned, Joachim Aarstad som jobber i SpareBank 1 SR-Bank sin BM Storkunder Industri & Teknologiavdeling i Stavanger, har han samarbeidet med GIEK om låneavtalen.

Finansieringen ble først omtalt i E24/Stavanger Aftenblad.

 

Statlig sammenslåing gir enklere ordninger for næringslivet

GIEK stiller statlige garantier som fremmer eksport, mens Eksportkreditt Norge stiller statlige lån. De to institusjonene samarbeider nært i dag, og deres tilbud kommer i tillegg til - ikke istedenfor – det private bankmarkedet. Den 1. juli blir de to aktørene slått sammen til Eksfin – Eksportfinansiering Norge. Alle ordningene blir videreført i Eksfin. Les mer her.