-Dette er første gang GIEK har utstedt långivergaranti til Innovasjon Norge. Det har vært litt utfordrende, og vi har hatt relativt omfattende diskusjoner mellom GIEK og i Innovasjon Norge for å få vår garanti til å passe deres lån. Men med god innsats fra alle parter har vi har derimot kommet i mål med en løsning som vi alle kunne akseptere på relativt kort tid, og det er vi veldig fornøyd med. GIEK har i denne saken vært utløsende for at ECOsubsea får utvidet sin virksomhet i Southampton med utstyr utviklet av det norske morselskapet, og fremtidig eksportpotensial er svært stort, sier Astrid Etienne, Teamleder Industri i GIEK. 

-GIEK har vært veldig løsningsorienterte fra første møtet og gjennom hele prosessen. Dette har vært avgjørende for å finne en løsning som vil være til stor nytte for ECOsubsea i dette prosjektet, men som også åpner for spennende muligheter videre for begge parter, sier adm. dir. Tor M. Østervold i ECOsubsea.

ECOsubsea er et relativt nytt selskap som har utviklet, og skal få bygget, en vaskestasjon/vaskerobot til bruk for vask av skipsskrog. Selskapet har allerede etablert seg i Southampton med en pilot, og vaskestasjonen skal leases til ECOsubseas britiske datterselskap ECOsubsea Services Ltd.

ECOsubseas produkt har en klar miljøprofil. Avfall fra rengjøringen (groe, mikroorganismer, maling og andre avfallsstoffer fra skipsskroget) samles opp, og forhindrer på den måten miljøproblemer knyttet til spredning organismer mellom ulike geografiske områder. I tillegg fører rengjøringen til lavere drivstoffbruk på båtene.