1

GIEK og Eksportkreditt Norge sammenslås 1. juli | Eksportfinansiering Norge (Eksfin) blir en tilgjengelig og effektiv støttespiller for næringslivet

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) blir opprettet 1. juli gjennom sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Den nye etaten vil bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Alle dagens ordninger og engasjementer videreføres i Eksfin. Den norske stat skal stå bak sine forpliktelser på samme måte som i dag.

Besluttet av regjeringen

Eksport og handel med andre land er avgjørende for å sikre norsk velferd og norsk økonomi. 
I september i fjor besluttet Regjeringen å samle GIEK og Eksportkreditt Norge AS  i en ny etat fra 1. juli 2021. 

Den nye etaten skal hete Eksportfinansiering Norge, forkortet Eksfin. På engelsk blir navnet Export Finance Norway.


Enklere og mer effektiv

Eksportfinansiering Norge vil by på det beste fra dagens GIEK og Eksportkreditt. Alle våre nåværende finansieringsordninger og tjenester for eksportrettet og innenlandsk næringsliv blir videreført. Det gjelder både transaksjonsbasert rådgivning, låne- og garantiprodukter. 

Eksfin vil være et supplement til det private markedet, slik GIEK og Eksportkreditt er det i dag. 

Eksisterende kunder vil automatisk bli kunder i Eksportfinansiering Norge, og både løpende lån og garantier blir derfor samlet i den nye etaten. Forberedelsene er godt i gang. 


Hva betyr sammenslåingen for deg som kunde?

  • Alt på ett sted. Garantier, lån og all rådgivning samles i én etat. Det blir ett kundeforhold mellom deg og oss uansett om du har lån eller garanti.
  • Fleksibilitet. Også etter 1. juli vil du kunne søke om lån, om garanti, eller begge deler samtidig. Det blir færre søknader og mer effektiv prosess for deg. 
  • Kompetent rådgivning. I Eksfin blir vi enda flere som kan lytte til dine behov og være en kompetent rådgiver.
  • Den norske stat står fortsatt bak. Har du løpende lån i Eksportkreditt, eller garantier hos GIEK, vil disse automatisk bli plassert i Eksfin. Staten vil stå bak løpende lån og garantier på samme måte som i dag, inkludert lån og garantier stilt før 1. juli.
  • Vi kontakter deg. Kunder vil få en e-post fra oss om sammenslåingen og hva den betyr for kundeforholdet. Er du kunde hos oss og har spørsmål om sammenslåingen, kontakt enten merger@eksportkreditt.no eller merger@giek.no

 

Nye kontaktopplysninger og design 

  • Epostadresser. Alle medarbeidere i GIEK og Eksportkreditt vil få epostadressen fornavn.etternavn@eksfin.no
  • Nytt organisasjonsnummer. Våre to org.nummer erstattes av et nytt.
  • Nettside. Våre to nettsteder slås sammen til eksfin.no. Våre samlede produkter, ansattoversikt, kundecase m.m. vil bli å finne der. Våre profiler på LinkedIn og Facebook blir også sammenslått.
  • Ny logo for Eksfin blir offentlig på sammenslåingsdagen. 


Er du ikke kunde ennå? 

Du er velkommen til å kontakte oss om eksport og finansiering allerede i dag. Frem til 1. juli kan du oppsøke eksportkreditt.no eller hos giek.no. 

Etter 1. juli 2021 vil du finne oss under eksfin.no.