GIEK og Eksportkreditt Norge finansierer eksport av offshore kabelkarusell fra Drammen Yard

GIEK har utstedt en långivergaranti på NOK 16,8 millioner til Eksportkreditt Norge i forbindelse med finansiering av en 2 000 tonn offshore kabelkarusell levert fra Drammen Yard. DNB er medgarantist i transaksjonen.

Kjøper er det svenske selskapet Drammen Offshore Leasing som har spesialisert seg på utleie av offshore kabelkaruseller. Drammen Yard er kjent som produsent av offshore karuseller som er designet slik at offshoreskip som forsyningsskip (PSV) og ankerhåndteringsfartøy (AHTS), med flere, kan opererer som kabelleggingsskip innen få dager - «plug and play». Løsningen fra Drammen Yard er i dag den eneste i verden med mulighet for montering og løft av fullastet kabelkarusell. Med mobilt kabelleggeutstyr kan offshore skip gå rett fra et ordinært offshoreoppdrag en uke, for neste uke å gå ut som et kabelleggingsskip, hvilket skaper en verdifull og attraktiv fleksibilitet for redere.

Foto: Drammen Yard

I 2014 ble en tilsvarende eksporttransaksjon gjennomført fra Drammen Yard AS til Drammen Offshore Leasing AB med finansiering via GIEK.

Långivergaranti kan være aktuell dersom du ønsker å tilby eller din kjøper etterspør finansiering i forbindelse med en eksportkontrakt. Les mer om långivergaranti her.