1
nfc

GIEK og DNB finansierer nyetablerte Norwegian Fish Company - blåser nytt liv i fiskeanlegg i Mehamn

En ny statlig lånegaranti øker bankfinansiering for eksportrelaterte investeringer i Norge. Første selskap som benytter ordningen er Norwegian Fish Company (NFC) via deres datterselskap Finnmark Fisk, i Mehamn i Finnmark.

Lån fra DNB med garanti fra GIEK finansierer ny teknologi, arbeidsplasser og produksjon i et tidligere nedlagt anlegg.

Nysatsningen NFC planlegger etter hvert å etablere 40-50 helårlige arbeidsplasser. Fabrikken i Mehamn ble tidligere brukt av Norway Seafoods, men med ny teknologi og nye eiere skal NFC produsere butikklare forbrukerpakninger av både laks og hvitfisk på helårsbasis basert på både ferskt og frossent råstoff. Fisken skal selges under varemerket Gamvik. Selskapet har eksportkontrakt med ICA i Sverige.

Investeringen i fabrikken er finansiert med bl.a. banklån fra DNB, garantert av statlige GIEK.

- Norwegian Fish Company er veldig fornøyd med å kunne være det første selskapet som får nytte av denne ordningen. Spesielt som nystartet produksjons- og eksportbedrift uten historikk, er det helt avgjørende for oss med et godt samarbeid med bank og finans, og dette bidrar til at vi kan klare å etablere oss som en aktør i det internasjonale markedet innen fisk- og sjømat, sier Jørn-Gunnar Jacobsen, CEO i Norwegian Fish Company.

 

Første internasjonaliseringsgaranti fra GIEK
Næringsminister Monica Mæland (H) lanserte i juni en ny statlig långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge, kalt internasjonaliseringsgaranti.

- Jeg er glad for at den nye garantien fungerer etter hensikten. Et tettere samarbeid mellom eksportører, bankene og staten gjør at kapital kommer på bordet – og utløser ny aktivitet og eksport, sier næringsministeren.

- Vi har en lang tradisjon på at vi finner løsninger for eksportfinansiering og vi har over mange år hatt et nært og godt samarbeid med GIEK. Vi synes det er viktig å bidra til sysselsetting og eksport i Finnmark, sier banksjef Jann Ivar Didriksen i DNB.

Garantien passer for langsiktige investeringer i alle typer næringer som ønsker å vokse internasjonalt, og kan gis til alle banker som finansierer bedrifters investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Både eksportøren selv og underleverandører kan dra nytte av garantien.

 

Nyttig virkemiddel for havbruksnæringen
- Det er flott å se at en ny aktør i havbruksnæringen drar nytte av tilbudet til GIEK. Dette kan bidra til arbeidsplasser, produksjon og økt verdiskaping i Mehamn, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

- Vi er ikke så overrasket over at første garanti av dette slaget går til et selskap i sjømatnæringen. Dette er en stor næring i Norge og som både har veldig høy grad av eksport og som samtidig investerer i stadig mer avansert teknologi. Vi tror at Internasjonaliseringsgarantien vil kunne være relevant for mange selskap i denne bransjen, understreker kundeansvarlig Astrid Etienne i GIEK.