GIEK mener: et enklere virkemiddelapparat er viktig for å fremme ny eksport

På næringsministerens initiativ har konsulentselskapet Deloitte foreslått tiltak for forenkling av det statlige virkemiddelapparat for eksport og finansiering. Den siste rapporten ble lagt frem 8. november med høringsfrist 20. desember.

Næringsministeren lanserte planene i september 2018 Starter arbeidet med å rydde opp i virkemiddel-jungelen .

 

Business as usual

Mens gjennomgangen pågår, fortsetter GIEK sin virksomhet som før. Nistad understreker at GIEK ønsker velkommen nye søknader på alle garantiordninger - fra hele Norge til hele verden. 

Norge kan gripe store muligheter i bl.a. grønn skipsfinansiering, fornybar energi, havbruk og maritim teknologi. Derfor er det så viktig å gjøre veien inn til virkemiddelapparatet så oversiktlig som mulig, sier hun.