GIEK har tro på olje- og gassnæringen tross tøffe tider

- GIEK har tro på næringen og vil fortsette å støtte norske eksportører, men vi tar vår rolle som kreditor seriøst for å sikre at vi gå i balanse på lang sikt, sa GIEKs CEO Wenche Nistad til en fullsatt sal på Paretos olje- og gasskonferanse i dag. Kostnadskutt i olje- og gassindustrien var temaet som preget store deler av konferansen.

Nistad snakket om hvordan GIEK, med verdens største kredittportefølje innenfor den offshore olje- og gassindustrien, forholder seg til de tøffe tidene i industrien. I løpet av de siste 10 årene har porteføljen vokst fra rundt 15 milliarder til 100 milliarder norske kroner.

GIEKs garantiramme er satt av Stortinget, og GIEK har en dobbel rolle som garantist på vegne av den norske staten. Ved siden av å støtte norske eksportører, skal virksomheten gå i balanse på lang sikt. GIEK skal også ivareta sine interesser som kreditor, og som kreditor definerer GIEK sin rolle på lik linje med banker og andre private finansinstitusjoner.

-GIEK vil ikke støtte eller beskytte finansielle investorer, inkludert obligasjonseiere. Vår rolle er å støtte norsk eksportindustri. GIEK vil beskytte sin kreditorposisjon ved å være proaktiv, og vil forsøke å forhindre utbetalinger til aksjonærer og lavprioritetskreditorer, forklarte Nistad.

GIEK vil i de fleste tilfeller ha førsteprioritetspant i de fartøyene selskapet er med og finansierer, og opererer på samme betingelser (pari passu) som en eller flere andre finansinstitusjoner. GIEK er derfor i den best posisjonerte gruppen av kreditorer i tilfelle mislighold eller rekonstruksjoner. Hver sak må bli behandlet individuelt.

-GIEK er en profesjonell finansinstitusjon med spesialkompetanse innenfor offshoresektoren. Vi har et erfarent analyse-team og juridisk avdeling og vil ta egne avgjørelser basert på det vi mener er i skattebetalernes interesse. Og vi har mulighet til å ta et langsiktig standpunkt hvis vi mener det er best, sa Nistad.