1

GIEK har nedgradert Argentina

GIEK har nedgradert Argentina til den nederste landgruppen i OECDs system for landrisikokategorisering (landgruppe 7). Årsaken er at den økonomiske utviklingen i Argentina de siste 18 månedene har vært negativ. GIEK er den norske stats offisielle eksportkredittinstitusjon og medlem i OECDs ekspertgruppe som møtes tre ganger årlig.

OECD rangerer alle verdens stater etter finansiell risiko. Norge er i høyeste landgruppe (null), mens land forbundet med høyest finansiell risiko er i gruppe 7.

Mislighold og manglende dialog

Etter år 2000 har Argentinas gjeldsbetjening vært preget av mislighold og manglende dialog med internasjonale kreditorer, deriblant med Det internasjonale pengefondet (IMF). Argentina ble ledet av peronistpartiet som tidvis førte en utradisjonell økonomisk politikk.

Valget av Macri som president i 2015 førte til endringer i den økonomiske politikken. Macri normaliserte forholdet til kreditorene og til IMF og prøvde å gjennomføre sentrale økonomiske reformer.

Etter en god start i 2016 kom Argentina i 2017-18 dessverre i en stadig vanskeligere situasjon, dels som følge av en alvorlig tørke og dels som følge av en feilslått økonomisk politikk. Krisen som oppsto ledet frem til at Argentina høsten 2018 ble reddet av en stor IMF-pakke som løste de umiddelbare problemene. Pesoen fortsatte imidlertid å synke, økonomien er i resesjon og inflasjonen er ute av kontroll.

Vanskelig gjeldssituasjon

Argentina er nå på vei inn i en svært vanskelig likviditetsmessig situasjon. Etter siste års utvikling fremstår situasjonen også som en solvenskrise, det vil si at landet på lengre sikt ikke vil være i stand til å kunne betjene sin utestående gjeld.

- For å få likviditetsstøtte fra IMF vil Argentina være avhengig av å få til en avtale med andre internasjonale kreditorer om en eller annen form for gjeldsettergivelse. - Utsiktene til at en slik avtale kan inngås den nærmeste tiden er ikke gode, sier sjefsøkonom Victor Petersen i GIEK. Petersen representerer GIEK i OECDs ekspertgruppe og arbeider med vurderinger av landrisiko GIEK.

Les mer om GIEKs landrisikovurderinger her.
Fargen på landene viser kreditt- og betalingsrisiko forbundet i henhold til OECDs risikoklassifisering som går fra 0 (høy-inntektsland) og til 7 (landene med høyest betalingsrisiko).