1

GIEK-garanti viktig for finansieringen av produksjonsutstyr til nødhjelpsmat

Med kunder som Leger Uten Grenser, Røde Kors, FNs matvareprogram og UNICEF, har det norske selskapet GC Rieber Compact posisjonert seg som en ledende aktør innen nødhjelpsmat siden oppstarten i 1948. Selskapet har et datterselskap Sør-Afrika som produserer terapeutisk ernæringsrik mat til akutt underernærte barn. For andre gang stiller GIEK lånegarantier som bidrar til finansiering av produksjonsutstyr ved fabrikken til GC Rieber Compact i Sør-Afrika.

-  Garantien fra GIEK, sammen med lån fra Eksportkreditt, har vært med på å muliggjøre investeringen i Sør-Afrika. Dette opprettholder vår internasjonale konkurransekraft, og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer to, nemlig målet om å utrydde sult, sier administrerende direktør Geir-Arne Åsnes i GC Rieber Compact.

I 2017 var det anslått at 51 millioner barn under fem år lider av akutt underernæring. Av disse lider rundt 17 millioner barn av de mest ekstreme former for underernæring. Disse barna trenger spesialisert terapeutisk ernæring. Med den nye produksjonslinjen i Sør-Afrika har GC Rieber fått økt tilstedeværelse og er blitt mer konkurransedyktig i det afrikanske markedet. Etterspørselen etter denne type næring til underernærte har økt betydelig siden 2017 og er dessverre forventet å fortsette å øke med 10 prosent årlig frem mot 2024.

Nylig utstedte GIEK igjen garanti til selskapet. Denne gangen for kjøp av en pakkemaskin til GC Rieber South Africa. Leveransen fra det norske morselskapet er prosjektledelse og design av en pakkemaskin som blir levert fra Tyskland. Siden GIEKs første garanti i 2017 har antall ansatte på fabrikken økt fra 40 til 59. GIEK dekker 90 prosent av kredittbeløpet på 3,7 millioner, mens eksportør selv dekker 10 prosent. Eksportkreditt Norge stiller med lån i prosjektet, som GIEK garanterer for.

- GIEK er glad for å kunne bistå i finansieringen av produksjonsutstyr som vil bidrar til å sikre nødhjelpsmat til de mest trengende i verden, og som bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer to, nemlig målet om å utrydde sult, sier Wenche Nistad, adm. dir. i GIEK.

Strategisk plassering nært nødhjelpsområder

GC Rieber Compact Sør-Afrika ble etablert i Cape Town i 2014. Fabrikken produserer peanøttbaserte ernæringsprodukter til behandling av akutt underernæring. Sør-Afrika som produksjonssted er strategisk viktig av økonomiske årsaker, landet har Afrikas sterkeste økonomi og er den viktigste produsenten innen forbruksvarer, men også beliggenheten har betydning: Nærmere nødhjelpsområder, med lett tilgjengelige råvarer og god infrastruktur.

Foto: GC Rieber Compact 

Fakta:

  • Eksportør: GC Rieber Compact AS
  • Kjøper: GC Rieber Compact Sør-Afrika (Pty) Limited
  • Produkt: Pakkemaskin / produksjonsutstyr til produksjon av nødshjelpsmat
  • Beløp: 22,7 millioner kroner
  • Norsk interesse: Det er kriteriet norsk interesse som har gjort det mulig for GIEK å kunne tilby finansiering her. GIEK kan stille garantier knyttet til eksporttransaksjoner som i betydelig grad fremmer norsk interesse, herunder forskning, utvikling og innovasjon.