1
Green Yard Kleven. Foto: Jørn Rune Skeide

GIEK-garanti til havvindskip fra Green Yard Kleven

Skipsverftet Green Yard Kleven i Ulsteinvik bygger havvindskipet «Rem Energy», et prosjekt med viktige ringvirkninger lokalt. GIEK bidro med garanti på 191 millioner kroner til byggefinansieringen.

Det er på mange måter det grønneste skipet du kan tenke deg. Ikke bare skal havvindfartøyet Rem Energy vedlikeholde vindparker og dermed bidra til grønn energiproduksjon i Europa, skipet selv vil også være 100 % utslippsfritt.

CSV-en (Construction Service Vessel) vil nemlig kunne lade batteriene fra ladebøyer i havvindparkene når det er i arbeid, og klargjøres også for brenselcelle og hydrogen for å sikre rekkevidde.

Om skipet er fremtidsrettet i seg selv, bidrar det også til å sikre fremtiden for Green Yard Kleven i Ulsteinvik. Norsk verftsindustri er inne i en krevende tid, og verftsdirektør Kjetil Bollestad har med Rem Energy sikret aktivitet ved verftet frem til levering mot slutten av 2021.

– Utrolig kreative

Finansieringen fra rederiet, Sparebank 1 SMN og GIEK er en viktig del av historien om Rem Energy. God verftsfinansiering er viktig for å sikre oppdrag ikke bare til Green Yard Kleven, men også til underleverandører i hele regionen. GIEKs bidrag er en garanti på 191 millioner kroner.

– GIEK og banken har vært utrolig kreative for å få til en løsning. Vi er glade for tilliten og de har virkelig hjulpet oss i gang. Mitt inntrykk er at de virkelig har ønsket at vi skal få fart på verftet. Også reder og underleverandører har strukket seg langt, men uten GIEK og Sparebank 1 hadde ikke dette gått, sier Bollestad til Nett.no.

GIEK-direktør Wenche Nistad bekrefter overfor avisen at man for Rem Energy-skipet har strukket seg lenger enn vanlig.

– Her betaler rederen inn forskudd underveis i byggeprosessen som vi garanterer for. Ettersom skipet skal seile offshore, er det mulig for oss å dekke 70 prosent under eksportordningen vår, istedenfor 50 prosent som er det vanlige og som er maksgrensen under byggelånsordningen, sier hun til avisen.

- På denne måten tar rederiet større ansvar og verftet har ikke samme risikoen om rederen skulle få økonomiske problemer, legger hun til.

GIEK-sjefen understreker at godt samarbeid mellom reder og verft har vært avgjørende for å få på plass avtalen.

Fem års arbeid for Rem Energy

Før jul i fjor ble det klart at Rem Energy er sikret aktivitet i lang tid fremover. Skipet skal drive vedlikeholdsarbeid på en rekke tyske havvindparker for Siemens Gamesa, og kontrakten er på minimum fem år.

For GIEK er kombinasjonen av støtte til maritim næring og havvind, slik Rem Energy representerer, helt beskrivende for jobben man gjør. GIEK gikk inn med nærmere åtte milliarder kroner til offshore vindprosjekt i 2020. Til grønn skipsfart beløper garantiene seg nå til over 9 milliarder kroner, som har bidratt til å få på plass finansiering for bøyelastere, brønnbåter, supplyskip – og elektrisk batteridrift på slike skip.

– Fremover vil vi også bidra som kausjonist for å støtte helt nye grønne omstillingsprosjekter, som handler om alt fra alternative drivstoff som hydrogen og ammoniakk, til batteriproduksjon og smart lading. Norsk skipsindustri vil styrke sin konkurransekraft gjennom grønne løsninger— og det skal GIEK hjelpe den med, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

Første «sunnmørske» havvind-skip

«Rem Energy vil i år stå ferdig som det første «helsunnmørske» skipet til vindkraftmarkedet, med både verft og reder fra regionen – i tillegg til at design og mye utstyr kommer fra Nordvestlandet», skriver Nett.no i sin sak.

– Det har vært viktig for GIEK å strekke seg langt for å få dette skipet i havn. Mange verft har for tiden dårlig likviditet og opplever krevende tider. Nøkkelen her har vært å avlaste verftet i tilstrekkelig grad for risikoen, sier GIEK-sjef Nistad.