1

GIEK-finansiering var avgjørende for miljøvennlige skip

Finansiering fra fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gjorde det mulig for Altera Infrastructure å bygge fire nye miljøvennlige bøyelastere, som halverer CO2-utslipp sammenliknet med eksisterende skip. – Støtten fra GIEK var avgjørende for oss. GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, sier Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

Den nybyggede bøyelasteren Current Spirit er det fjerde og siste av fire nye miljøvennlige bøyelastere, også kalt shuttletankere, fra Altera Infrastructure, tidligere Teekay Offshore. Altera bestilte i fjor fra Samsung Heavy Industries i Sør-Korea med langsiktig lånegarantifinansiering fra GIEK. Skipene er utstyrt med miljøvennlig ny teknologi som halverer CO2-utslippene sammenliknet med eksisterende skip.

– Dette er nok et eksempel på at norsk skipsfart er i verdensklasse når det gjelder det grønne skiftet, og på at det er attraktivt å drive internasjonal virksomhet og teknologiutvikling fra Norge som bidrar til lavere miljøskadelige utslipp, sier næringsminister Iselin Nybø.

GIEK har, på vegne av den norske stat, utstedt lånegarantier for 165,5 millioner USD. Finansieringen er en del av et større syndikat som involverer flere kommersielle banker og et utenlandsk eksportkredittbyrå.

– GIEK ønsker å støtte omstillingen av norsk næringsliv i en mer klimavennlig retning. Vi er stolte over å ha bidratt til finansieringen av bøyelastere som reduserer miljøskadelige utslipp, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Neste generasjons mer miljøvennlige skip

De nye bøyelasterne skal frakte olje fra norske og britiske felt i Nordsjøen. Tre av skipene, Aurora Spirit, Rainbow Spirit og Tide Spirit, ble levert tidligere i år. De to første er allerede i oppdrag for Equinor på en langtidskontrakt.

Skipene bruker flere nye teknologier for å redusere utslipp. Alle skipene bruker flytende naturgass (LNG) som primærdrivstoff. De er også utstyrt med en nyutviklet renseteknologi for gjenbruk av flyktige organiske forbindelser (VOC). Miljøeffekten av VOC er betydelig, og norske myndigheter innførte allerede i 2003 restriksjoner på utslipp av disse. Det nye VOC-gjenvinningssystemet, utviklet av Wärtsila, reduserer VOC-utslipp med 100 prosent, konverterer utslippene til flytende gass, og fører denne inn i en egen drivstofftank som et sekundært drivstoff. I tillegg bruker skipene batterier for å effektivisere energibruken.

Skipsdåpen for Current Spirit ble strømmet fredag 14. august her. Skipene Altera Wave og Altera Wind ble også døpt.

For spørsmål til Altera Infrastructure, vennligst kontakt: Steffen Rogne, kommunikasjonsrådgiver i Altera Infrastructure, +47 91 63 97 27, steffen.rogne@alterainfra.com.