GIEK deler sitt perspektiv på den krevende markedssituasjonen

- Industrien og GIEK har de siste årene vokst side ved side. Vi har delt suksessen, og nå deler vi ansvaret for å navigere oss gjennom tøffe tider som vi har i vente, sa administrerende direktør i GIEK Wenche Nistad på årets Astrup Fearnley Shipping & Offshore konferanse, forrige uke.

GIEK er en profesjonell finansinstitusjon med spesialkompetanse innenfor offshoresektoren. GIEK har en egen analyseavdeling som har tett oppfølging av markedet samt en egen juridisk avdeling. GIEK besitter dermed all nødvendig kompetanse for å best kunne ivareta kreditorrollen. Vi vil ta beslutninger basert på det vi anser som mest hensiktsmessig for skattebetalerne og GIEK, og vi vil være konstruktive i henhold til våre kjerneverdier. Vi anser situasjonen som langvarig, og vil agere deretter, sa Nistad.

GIEK vil i de fleste tilfeller ha førsteprioritetspant i de fartøyene selskapet er med og finansierer, og opererer på samme betingelser (pari passu) som en eller flere andre finansinstitusjoner. GIEK er derfor i den best posisjonerte gruppen av kreditorer i tilfelle mislighold eller rekonstruksjoner.

GIEK har tro på industrien og ønsker derfor å ivareta kompetansen, industrikunnskapen, og den moderne teknologikunnskapen som den norske industrien besitter. GIEK kommer ikke til å beskytte investorer inkludert obligasjonseiere da GIEKs rolle er å støtte norsk eksportindustri, fremhevet Nistad under konferansen. Videre presiserte Nistad at ingen sak er lik, og at det dermed ikke finnes noen standard fremgangsmåte i de ulike sakene GIEK står ovenfor., Hver enkelt sak vil bli derfor bli evaluert og behandlet individuelt, sa Nistad.