GIEK blir ny sponsor av North Atlantic Seafood Forum

Det forventes en formidabel vekst innen norsk sjømatnæring, og den totale marine verdiskapningen kan potensielt nå 550 milliarder kroner i 2050. I samme år, forventes leverandørindustrien alene å ha en omsetningsverdi på 124 milliarder kroner. Med en ny verktøykasse bedre tilrettelagt for sjømatnæringen, håper GIEK å ta en større rolle i næringens videre utvikling både i Norge og utlandet.

For å synliggjøre denne nye rollen, kommer GIEK fra i år inn som ny sponsor av North Atlantic Seafood Forum (NASF), som er en av de viktigste møteplassene i bransjen. Konferansen holdes 6.-8. mars i Bergen.

Viktig møteplass

-Vi er veldig glade for å få GIEK som langsiktig sponsor og samarbeidspartner for North Atlantic Seafood Forum (NASF). Det er positivt å se at GIEK, som en del av statens virkemiddelapparat for eksport, tar en mer synlig rolle og støtter oppunder sjømatnæringen, sier Jørgen J. Lund, Adm. Dir. i NASF.

-GIEK har lenge vært en viktig aktør innenfor norsk eksport og bidratt til å løfte norske varer og tjenester ut i verden. GIEK har spesielt vært sentral innenfor maritim næring og offshorenæringen, men i løpet av 2017 og nå i 2018 har GIEK fått en rekke nye verktøy som gjør vi nå har anledning til å bistå mange flere næringer. Vi har stor tro på sjømatnæringen, som kommer til å bli en bærebjelke innen norsk industri, og tror at GIEK kan spille en rolle i å hjelpe næringen nå sine vekstambisjoner i og utenfor Norge. GIEK kan nå bidra i hele verdikjeden og kan stille garanti for lån til anleggsmidler for underleverandører til eksportører. Fra 2018 kan vi også finansiere tradisjonelle fiskebåter som skal bygges og driftes i Norge. GIEK ønsker å ta en synlig rolle som en viktig samarbeidspartner for hele verdikjeden i norsk sjømatnæring og ønsker derfor å støtte oppom NASF, som er en viktig møteplass og arena for hele næringen, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.  

Global AquaTech Summit

GIEK vil også være en del av programmet på den nye konferansen Global AquaTech Summit, som holdes i tilknytning til NASF 6. mars og arrangeres i samarbeid med SINTEF Ocean, NCE Aquatech Cluster og Norsk Industri.

-Vi er veldig fornøyd med å få med GIEK på laget. Målet med Global Aquatech Summit er blant annet å profilere norsk havbruksteknologi til internasjonale aktører, og profilering av GIEK og GIEKs statlige garantier er da en naturlig del av konferansen, sier daglig leder i NCE Aquatech Cluster, Kristian Henriksen.

-GIEKs engasjement vil her bidra til å styrke det banebrytende arbeid som NCE  AquaTech, SINTEF Ocean og Norsk Industri nå utfører for å profilere norsk havbruks teknologi på verdensmarkedet.  Sammen kan vi etablere en verdensledende møteplass i Bergen innenfor rammen av NASF, hvor jo allerede opp mote 1.000 toppledere i verdens sjømatnæring og investorer deltar hvert år, sier Lund

Forskningsorganisasjonen SINTEF er glad for å se at GIEK nå ønsker å bidra til å ta norsk teknologi til det internasjonale markedet.

-GIEKs inntreden er godt timet i forhold til det som er leverandørindustriens behov i dag. Det er utviklet mange produkter for et krevende hjemmemarked som nå skal ut til internasjonale kundegrupper. Dette er en start. I fremtiden vil dette også inngå som et viktig virkemiddel når vi skal utvikle teknologi for nye biomarine næringer, herunder marin ingrediensindustri og tang og tare samt lavtrofiks produksjon, sier Karl A. Almås, spesialrådgiver i SINTEF Ocean.

-Det er mye spennende ny teknologi som utvikles innen oppdrett, og det er viktig å støtte opp om utviklingen av norske næringsklynger. Næringsklyngene har en viktig rolle i å skape suksesshistorier innen eksport, sier Nistad. 

Les mer om GIEKs nye verktøy for sjømatnæringen i tillegg til tradisjonelle garantier for eksport: