GIEK bistår FN i arbeidet mot et mer bærekraftig næringsliv i havområdene

GIEK er stolt av å være en av de deltagende medlemmene av FNs nye handlingsplattform for bærekraftig næringsliv i havområdene, sammen med andre medlemmer som DNB, NBIM, Equinor og ABN Ambro.

Foto: Adm.dir Wenche Nistad og Teamleder bærekraft Kamil Zabielski i GIEK.

Plattformen vil skape et globalt rammeverk for ansvarlig næringslivspraksis og bærekraftig vekst i havøkonomien basert på FNs bærekraftmål. Møtet i FN vil fokusere på å etablere ambisjoner og mål for initiativet og etablere konkrete handlinger i ulike havindustrier som shipping, oppdrett, fiskeri, subsea gruvedrift, osv. Møtet vil også fokusere på kritiske endringer slik som plastforurensing i havet og utslipp fra skip. GIEK har blitt bedt om å bidra med erfaringer fra å sette standarder i finanssektoren og med vår spesifikke erfaring med due diligence in verftsektoren.

Les mer om den nye handlingsplanen for bærekraftig næringsliv i havområdene.