1

GIEK bidro med 5,6 milliarder kroner til grønn skipsfinansiering

De siste to årene har GIEK satt fart på det grønne skiftet til havs gjennom garantier til miljøvennlige fartøy. Selskapene som har benyttet seg av grønn skipsfinansiering er bl.a. Fjord1, Color Group AS, Hurtigruten, Teekay Shuttle Tankers LLC og Fjordline. Denne uken får også Fjord1 levert to nye el-ferger, begge garantert av GIEK.

- Norge og norsk næringsliv må gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Jeg er stolt av at lav- og nullutslippsteknologi innen maritim sektor er et område hvor vi får til det, og at GIEKs virkemidler bidrar til å realisere disse prosjektene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De aktuelle fartøyene er passasjerskip, ferger og bøyelastere. I tillegg har GIEK garantert for støttefartøy til havvindinstallasjoner.

Nye ferger for Fjord1

Denne uken leveres el-fergene Florøy og Grip, bygget ved verftene Cemre, Sefine og Tersan i Tyrkia. Norske underleverandører har levert utstyr til verftene og designet har Multi Maritime og Havyard Design & Solutions stått for.

DNB, Nordic Investment Bank (NIB) og Eksportkreditt Norge AS står for lånefinansieringen som så garanteres for av GIEK. Så langt har GIEK bidratt til finansiering av ferger til Fjord1 for i overkant av 1,2 milliarder kroner siden juni 2018.

- GIEK har vært fremoverlent de siste par årene mot prosjekter med sterk miljøprofil og har vært med på å finansiere en rekke miljøvennlige skip. Vi er her for å øke den finansielle kapasiteten i norsk næringsliv, sier avdelingsdirektør Solveig Frøland for Shipping, verft og offshore i GIEK.

- GIEK hjelper både rederier, verft og underleverandører og skal bidra til å fremme eksport fra Norge. Når vi har vært med på å finansiere stadig flere grønne prosjekter de siste årene, er det fordi industrien og finansnæringen i Norge endrer seg i en mer miljøorientert retning, fortsetter Frøland.

 

Interessert i flere nyheter fra GIEK? Abonnér på vårt nyhetsbrev i dag