GIEK åpner for nye eksportkontrakter til Iran

-Etter at sanksjonene [mot Iran] ble opphevet, har vi opplevd en stor interesse fra norske eksportører. Da er det jobben vår å se om vi kan bidra, sa Wenche Nistad adm. direktør i GIEK til Dagens Næringsliv (DN) i en artikkel 13. juni om økt interesse for Iran blant norske bedrifter.

 

Etter lettelsen av sanksjoner den 16. januar 2016 fikk GIEK raskt de første henvendelser fra norske bedrifter. I følge DN er oljeserviceselskapet IKM-gruppen en av aktørene som er på vei tilbake til Iran.

Et tiltak GIEK gjør for å legge til rette for norske eksportører i Iran er å signere en Memorandum of Understanding (MoU) med Irans Finansdepartement og en MoU med Export Guarantee Fund of Iran (EGFI). Signering er forventet i løpet av noen få måneder. Betydningen for norske eksportører av en slik avtale er like konkurranse fortrinn og trygghet gjennom statlige garantier. Avtalen har en ramme på 1 mrd. euro, men GIEK vil vurdere fra sak til sak.

-Det er midt i kjernen av det GIEK er til for. Vi skal også sørge for at vi følger et regelverk når det gjelder helse, miljø og korrupsjon. Vi må undersøke ryddigheten i transaksjonene, sa Nistad til DN.

Det vil antagelig være mer aktuelt med store transaksjoner enn små til å begynne med. Dette pga. dokumentasjonskostnadene knyttet til eksport til Iran. GIEK har strenge dokumentasjonskrav og vil påse at eventuell garantistillelse fra GIEK vil være i tråd med gjeldende sanksjonsregler.

-Det må være litt størrelse på kontraktene, rundt 100 millioner kroner for at det skal lønne seg. Dette grunnet at det er såpass komplisert å gjøre forretninger i Iran og at kontraktene da må være høye for at det skal være lønnsomt, sa Nistad til DN.