1
Foto: Curida, Elverum

Garantier fra GIEK sikrer legemiddeleksportør Curida avgjørende kontrakt og nye arbeidsplasser

For første gang har GIEK stilt lånegarantier til en legemiddelprodusent. Garantiene på 20 millioner kroner sikrer hjørnesteinsbedriften i Elverum langsiktig eksportkontrakt til Europa og 30 til 50 nye arbeidsplasser.

I 2019 vant Curida flere langsiktige eksportkontrakter for produksjon av flytende legemidler til internasjonale farmasiselskaper. Det førte til et midlertidig behov for investeringskapital hos Curida, fordi det tar lang tid fra en kontrakt inngås til inntektene kommer i denne bransjen.

– Legemiddelbransjen er tungt regulert. Hver medisin er unik og må gjennom langvarig testing og kvalitetssikring. I denne fasen er vi helt avhengige av både arbeids- og investeringskapital, sier administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

– Legemiddelbransjen er tungt regulert. Hver medisin er unik og må gjennom langvarig testing og kvalitetssikring. I denne fasen er vi helt avhengige av både arbeids- og investeringskapital, sier administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

Nye muligheter for bedrifter med eksportambisjoner

Garantiene fra GIEK ble avgjørende for at Curida fikk lån i DNB – for å investere i bedriften og levere på kontrakten. Nå femdobles produksjonen og elverumsbedriften har i tillegg ambisjoner om å ansette 30 til 50 nye medarbeidere.

- Situasjonen til Curida er beskrivende for mange eksportorienterte industribedrifter i vekst. Vi i DNB ønsker å strekke oss langt for å hjelpe bedrifter som Curida, og det er enklere når vi kan dele risikoen med GIEK, sier kundeansvarlig for Curida i DNB Thomas Kruse.

Curida har fått to typer garantier fra GIEK; en produksjonslånsgaranti som sikrer nødvendig arbeidskapital i produksjonstiden og en internasjonaliseringsgaranti for å finansiere investering i nytt utstyr.

For GIEK har det vært gledelig og viktig å få en legemiddelprodusent blant brukerne for første gang.  

- Curida representerer en ny næring for oss. Flere norske bedriftsledere over hele landet bør se hvilke muligheter som ligger i tjenestetilbudet vårt, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

GIEK strekker seg lenger under koronakrisen

GIEK har økt garantidekningen opp til 75 prosent på eksportrelaterte banklån. I tillegg forvalter GIEK andre, midlertidige ordninger grunnet koronasituasjonen.

Også næringsministeren er glad for å se at eksportbedrifter fra nye næringer og landsdeler tar i bruk den statlige garantiordningen.  

- Norsk økonomi er avhengig av eksport. Denne finansieringen har bidratt til at en eksportbedrift med lang historie og engasjerte medarbeidere bevares i Innlandet. Korona-krisen har minnet oss på at det er viktig at vi har robuste og kompetente bedrifter som satser, videreutvikler seg og beholder produksjon i Norge. Staten har gode ordninger som bidrar til dette, både i normale tider og under kriser som nå, sier næringsminister Iselin Nybø.