1
Innstallasjon av vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems

Garanti til nytt vindkraftverk sikrer krafttilførsel til smelteverk

En ny langsiktig kraftavtale er inngått mellom Guleslettene Vindkraft og aluminumsprodusenten Alcoa Norway ANS. GIEK har bidratt ved å garantere for Alcoa Norways betalingsforpliktelser. Dette er GIEKS tredje kraftgaranti utsted siden oktober 2017.

Guleslettene Vindkraft AS bygger det nye vindkraftverket på Guleslettene i Bremanger og Flora kommuner i Sogn og Fjordane. Kraften skal selges til aluminiumselskapet Alcoa Norway ANS gjennom en langsiktig kraftavtale, og vil benyttes ved smelteverket i Mosjøen, som sysselsetter over 450 industriarbeidere.

Alcoa Norway er den nest største kraftbrukeren i Norge; selskapets to aluminiumsverk har samlet et årsforbruk på om lag 5 TWh. GIEK stiller garanti på 88 millioner euro (om lag 840 millioner kroner) for Alcoa Norway sine betalingsforpliktelser under kraftavtalen.

Nok vindkraft for en stor norsk by

Dette er det tredje store vindkraftprosjektet som realiseres med garanti fra GIEK. Det første var vindkraftverket som skal bygges på Kvitfjell og Raudfjell i Troms, og deretter vindkraftverket som skal bygges på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland. – Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter, sier adm.dir. i GIEK, Wenche Nistad. Alle GIEKs garantier gis på markedsmessige vilkår, legger hun til. –Jeg er glad for at vi sammen kan hjelpe til med det grønne skiftet og sikre viktige industriarbeidsplasser i Norge.

Kraftverket skal etter planen være klart til drift ved utgangen av 2020. Vindparken vil ha en forventet årlig produksjon på 710 GWh, som tilsvarer elforbruket til mer enn 40 000 norske husholdninger.

Kraftgaranti bidrar både til fornybar kraft og verdiskapning i industrien

­Kraftordning har eksistert siden 2011, men det ble ikke blitt stilt garantier før i 2017. At vi nå ser flere kraftgarantier utstedt på kort tid, skyldes blant annet at mange kraftavtaler utløper rundt 2020. Vindkraft har under tiden også blitt et konkurransedyktig alternativ for industrien.

Stilte garantier utgjør nå i underkant av fire milliarder av kraftordningens ramme på 20 milliarder kroner.

–Det er svært gledelig at industrien har flere prosjekter og kraftavtaler som blir realisert ved hjelp av kraftordningen. Det viser vilje til å satse fremover og til å skape arbeidsplasser. Avtaler mellom kraftintensiv industri og vindkraftnæringen forsterker det grønne fotavtrykket til norsk industri, og viser den unike fleksibiliteten i det nordiske kraftsystemet, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

–Kraftgarantien gjør det mulig for vindkraftverk å tilby langsiktige kraftavtaler til industrien, og er dermed medvirkende til at viktige norske industriarbeidsplasser opprettholdes, sier Nistad.

–Det er også hyggelig at Vestlandet for første gang får et vindkraftverk med GIEK-garanti, avslutter hun.

 

Om kraftordningen

  • Ble vedtatt av Stortinget i 2009 og ble etablert etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente ordningen i 2011.
  • Skal medvirke til at industribedrifter kan inngå langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. Ordningen er således er ikke direkte tilknyttet eksporttransaksjoner.
  • Gir GIEK mulighet til å stille garantier overfor kraftselger og finansinstitusjoner knyttet til langsiktige kraftavtaler med kraftintensiv industri.
  • Forbeholdes kraftkjøpere registrert i Norge med virksomheter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller.  
  • Har en ramme på 20 milliarder kroner hvor av fire milliarder nå er benyttet.

 

Pressekontakter GIEK:

Senior kommunikasjonsrådgiver Jannicke Bache-Wiig, 917 917 99

Kommunikasjonssjef Allon Groth, 93251124

 

Foto: Vestas Wind Systems

Det vises til egne pressemeldinger fra Guleslettene Vindkraft AS og Alcoa Norway ANS.