1
GIEK kan finansiere norsk eksport til Indonesia

Frihandelsavtale med Indonesia åpner nye muligheter for norske eksportører

Indonesia er et land med sterk vekst: 5,1 % i 2017 med utsikt til 5,3 % i 2018. Den sterke økonomiske utviklingen har ført til stor interesse og utenlandske investeringer de seneste årene. Landet har tradisjonelt vært sett på som nokså uorganisert, men handlekraftige politikere, og særlig presidenten Joko Widodo har slått hardt ned på korrupsjon, som har vært en stor utfordring for landet og investorer.

Som følge av dette, har Indonesia rykket opp på Verdensbankens Ease of Doing Business indeks fra 129. plass til en imponerende 73. plass i løpet av de siste årene. 

En frihandelsavtale vil snart bli signert mellom Indonesia og EFTA-landene (Norge, Sveits, Lichtenstain og Island). Avtalen vil medføre betydelig reduksjon i toll og regulatoriske tekniske handelshindringer, og gir mulighet for mer lønnsom eksport til landet.

Norske selskap har allerede et godt fotfeste i Indonesia innen olje/gass, kraftproduksjon og distribusjon, telekommunikasjonsutstyr o.l. Med den nye avtalen på plass, burde handelen mellom Norge og Indonesia ta seg opp igjen etter nedgang de siste to årene.

GIEK har kunnskap om landet som eksportmarked, og kan tilby langsiktig långivergaranti til indonesiske kjøpere. Sammen med Eksportkreditt Norge, kan vi tilby konkurransedyktige finansieringsløsninger for kjøp av norske varer og tjenester over hele verden.

Kontakt oss for en samtale.