Frem i verden med god finansiering

GIEK og Eksportkreditt Norge lanserer i disse dager en ny finansieringsløsning for eksportkontrakter opp til 100 millioner kroner. Dette for å gi norske små og mellomstore eksportører nye muligheter på det globale markedet.

- Dette er gode nyheter for norske bedrifter som eksporterer, eller ønsker å eksportere kapitalvarer og relaterte tjenester, og som har kunder som etterspør langsiktig lånefinansiering, sier administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad.

GIEK og Eksportkreditt Norge: Sammen for deg som eksportør
-I tillegg til å tilby solide finansieringsløsninger, er det for oss et viktig suksesskriterium å gjøre det enkelt og kostnadseffektivt for norske bedrifter og kundene i utlandet å kunne nyttiggjøre seg av disse løsningene, sier Nistad, og får medhold av administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Jarle Roth.

GIEK og Eksportkreditt Norges mål er at hver eneste norske eksportbedrift som kan dra nytte av eksportfinansiering i sitt salgsarbeid skal kjenne til tilbudet. Totalproduktet som tilbys kundene i utlandet, lån fra Eksportkreditt Norge og garantier fra GIEK, skal være så tilgjengelig og effektivt som mulig. GIEK og Eksportkreditt Norge ser frem til å bidra til å løfte frem enda flere spennende norske eksportsuksesser i fremtiden.

GIEK Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring har lenge tilbudt risikoavdekning til små og mellomstore bedrifter. Virksomheten forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil 2 år. Sammen utfyller de tre virksomhetene hverandre nå, for et fullverdig tilbud for små og mellomstore eksportører.

Les mer om det nye produktet her.