1
Foto: Fred Olsen Windcarrier

Fred. Olsen Windcarrier har vunnet havvind-kontrakt i Taiwan, med GIEK-garanti

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark på 589 MW. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

-  GIEKs garanti er viktig for å styrke Fred. Olsen Windcarrier sin posisjon som leverandør til havvindprosjekter i Sørøst-Asia, sier Even Larsen CEO i Fred Olsen Ocean AS. Dette er det andre store havvindprosjektet vi er med på i regionen, og vi har nå åpnet kontor i Taiwan. Vi merker økt etterspørsel etter våre tjenester og håper å vinne flere kontrakter i regionen.

- Prosjektet gir Taiwan tilgang til mer fornybar energi og sikrer viktige kontrakter for norsk industri, sier adm. dir. Wenche Nistad i GIEK. Det viser at norsk havvindkompetanse, kombinert med konkurransedyktig statlig finansiering, kan bidra i nye og viktige eksportmarkeder for Norge, fortsetter hun.

Danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er eier og skal utvikle den bunnfaste havvindparken utenfor Taiwan med kapasitetseffekt på 589 MW. Vindparken er lokalisert 11-25 kilometer vest for Taiwan. (CIP arbeider med infrastrukturprosjekter innen fornybar energi som vindkraft, solkraft, biomasse samt energiutvinning fra avfall).

GIEK i internasjonalt banksyndikat
Prosjektet blir finansiert gjennom et internasjonalt banksyndikat der flere lands eksportkreditt-institusjoner deltar med en stor andel av totalfinansieringen. Norske GIEK garanterer for lån som utbetales av taiwanske banker. GIEKs garantiansvar i prosjektet er 4,07 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. GIEKs garanti er knyttet til norske eksportleveranser fra Fred. Olsen Windcarrier samt andre norske leverandører.

- Staten Norge har kredittrating AAA, derfor kan GIEK tilby den samme kredittrating til långiverne i internasjonale prosjekter.  Vår forutsetning er at kjøperne velger nettopp norske varer og tjenester, sier adm. dir. Wenche Nistad i GIEK.  Hun legger til at GIEK kan garanterer overfor banker, livselskaper eller andre finansinstitusjoner, både utenlandske og norske.

Betydelig aktør innen installasjonstjenester til havvind
Fred. Olsen Windcarriers ble grunnlagt i 2008, og er en betydelig og etablert aktør innen vindkraft. I 2019 installerte selskapet hele 36 prosent av alle havvindturbiner i Europa. Selskapet inngår i Fred. Olsen Ocean Ltd som samlet har 1500 ansatte internasjonalt.