1

Flytende havvind kan gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier for 117 milliarder kroner

Hvis Norge handler raskt nok, kan flytende havvind, ifølge en fersk analyse fra Menon, gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier opp til 117 milliarder kroner.

Analysen er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind-klyngen i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger. 

Menons analyse er basert på en subsidiert utbygging av to flytende havvindparker på 500 megawatt hver på 2020-tallet, og en norsk markedsandel innen flytende havvind på 80 prosent nasjonalt og 20 prosent globalt.

Markedet for bunnfast havvind er allerede dominert av internasjonale aktører, men flytende havvind er et foreløpig umodent marked. Det vokser imidlertid raskt, og Norge må komme på banen å ta en ledende rolle og kapre betydelige markedsandeler, mener bransjen.

I dag er det bare én flytende havvindpark i verden, Equinors Hywind Scotland som består av fem vindturbiner på 6 MW hver.

Nylig fikk Equinor tildelt 2,3 mrd kr fra Enova til utvikling av sin nye havvindsatsning, verdens største flytende havvindpark. Det har allerede begynt å komme søknader til GIEK fra leverandørsektoren i Norge. 

Bli mer konkurransedyktig med garantier fra GIEK

Det er stor internasjonal konkurranse om havvind-prosjektene i Norge og i verden for øvrig. GIEKs statlige garantier gjør norske virksomheter mer konkurransedyktige. 

Vi kan bidra på ulike måter, avhengig av hva ditt finansieringsbehov er:

Hvis du skal investere egen bedrift for å eksportere mer, les om Internasjonaliseringsgaranti og/eller ta kontakt med banken din om dette. 

Kontakt oss gjerne direkte om du er i dialog med en konkret kunde som leverandør, eller les mer om våre ulike garantier.