1

Et nytt Business Norway skal styrke norsk eksport

For å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet, vil regjeringen samle kompetanse i en ny enhet for eksportfremme - som går under arbeidsnavnet Business Norway. Det går frem av regjeringens nye handlingsplan for eksport som ble lagt frem 6. oktober.

Regjeringens handlingsplan for eksport ble lagt frem 6. oktober. Planen omhandler tema som den overordnede handelspolitiske situasjonen, den globale økonomiske krisen skapt av koronapandemien og konkurransesituasjonen for norske selskaper i utlandet. Målet med planen er å bidra til høyest mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at flere konkurransedyktige næringer skal eksportere varer og tjenester som etterspørres i verdensmarkedene. 

– Vi må ha en strategisk satsing på eksport som sikrer flere bein å stå på, over hele landet. Derfor legger vi nå frem en eksporthandlingsplan, sier næringsminister Iselin Nybø.

For å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet, vil regjeringen samle kompetanse i en ny enhet for eksportfremme som går under arbeidsnavnet Business Norway.

Det vil oppnevnes et midlertidig eksportpanel bestående av næringslivsrepresentanter som skal å gi råd og innspill til arbeidet med Business Norway. Utgangspunktet er å samle kompetanse fra relevante aktører og skape et tettere samarbeid mellom de offentlige virkemiddelaktørene og næringslivet.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.

Selve handlingsplanen finner du her.