Et norsk eksporteventyr til Kamerun

Inrigo har signert en kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av virkemiddelapparatet har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

Kamerun tar grep for å bedre forsyningen av drikkevann i landet. Som en del av programmet skal det lille norske selskapet Inrigo levere fire nøkkelferdige drikkevannsanlegg. Dette er en av de største norske eksportkontraktene til et afrikansk land, utenom oljeindustrien, i de senere år.

Inrigo skal stå for prosjektering, produksjon, bygging og montering av hele infrastrukturen fra inntak til distribusjon. Det omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling.

Vannbehandlingsanlegget er modulbaserte og vil bli produsert i Norge. I tråd med betingelsene for finansiering med garantier fra Eksportkreditt Norge og GIEK skal minst 30% av leveransen være norskprodusert.

Inrigo er et godt eksempel på et selskap som har hatt mesteparten av sin aktivitet innen offshore-sektoren, men som har klart å finne nye markeder for sine produkter. For å gjennomføre en vellykket omstilling har de fått god hjelp av Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK.

- Uten finansiell støtte og risikoavlastning fra Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge ville denne avtalen ikke kommet på plass, sier administrerende direktør Reza Hezari i Inrigo AS.

Eksportkreditt Norge har bevilget lån med garanti fra GIEK til kjøper, ved den kamerunske stat, på EUR 57,5 millioner, mens Innovasjon Norge Trøndelag har bidratt med kapitalstyrking av Inrigo gjennom et risikolån på 10 millioner kroner.

- På vegne av Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK ønsker jeg å gratulerer Inrigo med signering av kontrakt med Camwater i Kamerun. Inrigo har tidligere levert til oljebransjen og viser med dette at de har lykkes med å omstille seg til nye markeder, sier Astrid Etienne, teamleder Energi og Industri i GIEK.

Om Inrigo AS:

  • Etablert i 2008 med hovedkontor og produksjon i Vanvikan, Nord-Trøndelag
  • Ledes og eies (45%) av Reza Hezari
  • Med 85% av inntektene fra olje og gass har selskapet siden nedgangen i oljeprisen arbeidet mot nye markeder og kunder
  • En del av «Smart Water Cluster», en klynge bestående av 35 vann-relaterte bedrifter i Midt-Norge.