1
Foto: Eramet Norway

Eramet Norway har inngått nye kraftavtaler garantert av GIEK

GIEK har stilt statlige garantier for to langsiktige kraftavtaler mellom Eramet Norway og Green Investment Group (GIG). Eramet Norway produserer manganlegeringer ved sine tre smelteverk i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn. Kraftgarantiene skal bidra til stabil krafttilgang for norsk industri.

De nye kraftavtalene med GIG gir Eramet Norway tilgang på fornybar kraft fra to nye vindparker som planlegges bygget i Tysvær (Rogaland) og Buheii (Agder).

GIEKs garantier dekker Eramet Norway sine betalingsforpliktelser overfor kraftselgeren. Garantiene er stilt innenfor kraftgarantiordningen, en innenlandsk ordning forbeholdt norske virksomheter innen trevare og trelast, treforedling, kjemiske produkter og metallproduksjon. Ordningens formål er å bidra til at norske, kraftkrevende industribedrifter kan inngå langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår.

Kraftgarantiordningen ble innført i 2009 og har en ramme på 20 milliarder kroner.

GIEK er en statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet. GIEK forvalter både eksportrettede og innenlandske garantiordninger med totalt 185 milliarder kroner i rammer i 2020.

 

Les også:

Kraftgarantier betyr stabil tilgang til kraft for norsk industri

Ny fornybar-utbygging i Nordland med statlig kraftgaranti

Garanti til nytt vindkraftverk sikrer krafttilførsel til smelteverk

Vindkraftprosjektene Kvitfjell og Raudfjell inngår langsiktig kraftavtale med garanti fra GIEK