Enkel eksportfinansiering gir stort løft for Safelink

Porsgrunnsbedriften Safelink AS har utviklet og leiet ut tre «Heave Compensators»-dempere som skal brukes i forbindelse med større undervannsinstallasjoner for Technip og Subsea 7. - Vi kunne ikke fått til dette uten lån og statsgarantier fra Eksportkreditt og GIEK, sier administrerende direktør i Safelink AS, Ole Henning Christiansen.

Eksportøren Safelink AS ble etablert i 2012 for å utvikle dempere og kompensatorer for offshore løft. I tillegg til å levere løfteteknologi for mindre kompliserte løfteoperasjoner over vann og gjennom plaskesonen, har selskapet utviklet avansert teknologi for å håndtere installasjon av tyngre undervannssystemer subsea. De første årene gikk med til produktutvikling, og målet er å ligge i front i utviklingen for løsninger på dypt vann.

- I 2014 møtte vi Laila Johansen i Eksportkreditt Norge på en oljemesse i Houston. Da vi fikk kontrakt i 2014 og måtte vurdere finansieringsmuligheter, tok vi kontakt med Eksportkreditt Norge, forteller Christiansen.

Enkel søknad for mindre kontrakter
Safelink og deres kjøpere har benyttet seg av GIEK og Eksportkreditt Norges nye forenklede søknadsprosess for kontrakter under 30 millioner kroner med felles søknadsskjema for både lån og garanti.

- Vi måtte ha gått en mye lengre vei for å finansiere og bygge produktene våre hvis ikke Eksportkreditt hadde bidratt med lån, slår Christiansen fast.

Eksportøren og deres kjøpere har også benyttet det nye produktet for mindre kontrakter uten krav om bankmedvirkning. Istedenfor bankmedvirkning tar Safelink selv en egenandel i finansieringen på 10 prosent.

- Vi fikk med en amerikansk medinvestor og alle parter er veldig fornøyd med saksgangen for å få finansieringen på plass. Vi har kjørt fellesmøter med GIEK og Eksportkreditt, og dialogen mellom de to har vært sømløs. Det har fungert veldig bra sier Christiansen.

Norskutviklet teknologi i offshoreprosjekter utenfor Afrika
Technip er et fransk børsnotert selskap. Selskapet er et verdensledende engineering og installasjonsfirma. Prosjektet utenfor Kongo hvor de skal bruke utstyret fra Safelink skal det legges avanserte subsea strukturer på dybder på opptil 1100 meter.

«Heave Compensators»-demperne fra Safelink er festet mellom kranen og det utstyret som skal senkes ned på havets bunn, for å kompensere for bølgeeffektene og de fysiske kreftene som virker fra havoverflaten og ned. Kompensatorene som benyttes av Technip har en egenvekt på ca 30 tonn og kan håndtere løft på over 300 tonn.

- Vår ambisjon er å utvikle teknologien videre og vokse ved å ta markedsandeler i nye markeder og etterhvert bli en naturlig integrert del av de avanserte kransystemene i offshore bransjen.

- Technip og Subsea 7 er blant de største aktørene i bransjen og nå har vi begge på kundelisten vår. Vi ønsker å ta en større andel av markedet ved å synliggjøre teknologien vår og vise frem de gode casene. Derfor har disse kontraktene vært svært viktig for oss å få til, sier Christiansen.

Subsea 7 er et selskap notert på Oslo Børs. Selskapet har i perioden mars-mai 2015 brukt en avansert demper med helt ny teknologi fra Safelink, som kan håndtere løft opptil 50 tonn, i et prosjekt utenfor Elfenbenskysten.

Les mer om GIEK og Eksportkreditt Norges forenklede søknad her.