Eksportør i nye markeder? Vær forberedt på å stille bankgarantier!

Omstillingen i norsk industri og lav kronekurs åpner opp nye eksportmarkeder. Som nykommer i et nytt marked kan du bli møtt med krav fra kjøperen om å stille en eller flere bankgarantier i forbindelse med en eksportkontrakt. GIEK avdekker en andel av bankens risiko og strekker seg nå enda lenger når kjøperen velger «Made in Norway», sier Øyvind Ajer, avdelingsdirektør for Energi og Industri i GIEK.

Trygghet til kjøperen

En såkalt kontragaranti sikrer den utenlandske kjøperen mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder sitt tilbud. I nye markeder der din bedrift eller produktet er ukjent, kan kontragarantien være avgjørende for at kjøperen føler seg trygg—og din bedrift vinner kontrakten og får nødvendige forskuddsbetalinger.

«Når GIEK og banken samarbeider, kan eksportøren inngå større eller flere kontrakter».

Øyvind Ajer, GIEK

Kontragaranti kan dekke:

  • oppfyllelse av kontrakten

  • kjøperens forskuddsbetaling

  • produktet fungerer som det skal etter levering

Sammen med GIEK kan banken din strekke seg lenger

Det er banken som stiller garantier overfor kjøperen i utlandet. Bank kan imidlertid ha begrensninger for totalengasjementet på din bedrift. GIEK kan utvide bankens linjer betydelig—slik at banken din kan gi garantier for flere og større eksportkontrakter. Det skjer ved at banken får en kontragaranti hos GIEK for en del av beløpet. GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

 

GIEK øker dekningssatsen for å møte kundenes behov

En kontragaranti fra GIEK dekker normalt inntil 50 prosent av bankens garanti. For bankgarantier opptil 10 MNOK vil GIEK nå regelmessig øke sin dekningssats opp til 70 prosent. I særlige tilfelle kan dekningssatsen økes opp til 90 prosent når banken allerede har vesentlig eksponering på eksportøren på samme vilkår og betingelser som gjelder i den aktuelle saken.

Når GIEK og banken samarbeider, kan eksportøren inngå større eller flere kontrakter, sier Ajer.