Eksportkurset 2017: Ønsker du hjelp med eksport og internasjonal vekst?

Bli med på Eksportkurset i forkant av Eksportkonferansen – for deg som ønsker å lykkes i nye markeder!

Du vil møte representanter fra Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og lnnovasjon Norge.

99 prosent av verdens markeder ligger utenfor Norge. Verdens utfordringer kan bli til store muligheter for norske bedrifter som ønsker å satse internasjonalt. Det betyr at bedrifter som ønsker å vokse seg store må mestre utfordringene og mulighetene ved eksport og internasjonal vekst. Om din virksomhet står ved starten av en slik satsing, er Eksportkurset ment nettopp for deg.

Eksportteamet fra de fire organisasjonene vil presentere utfordringer norske bedrifter har pekt på som spesielt viktige for å lykkes ute. Det omfatter blant annet voksesmerter som likviditetsskvis, høyere risiko, økt behov for kapital, samt utfordringer knyttet til nye markeder, utvikling og tilpasning av forretningsmodeller for markeder og kunder med behov for norske løsninger.

lnnovasjon Norge, GIEK, GIEK kredittforsikring og Eksportkreditt Norge vil forklare hvordan vi kan bidra til at norske bedrifter lykkes i internasjonale markeder. I løpet av kurset deler også en av de som har kjent utfordringene på kroppen sine erfaringer med deltakerne om hvordan de lykkes med sin satsing i nye markeder.

Tid: 25. april, kl. 09.00 – 11.15

Sted: Den Norske Opera og Ballett

Se hele programmet og meld deg på her.