1

Eksperttips om eksport: Ny nettportal skal ruste norske bedrifter til internasjonal satsing

Eksperter i Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge bidrar i et nytt digitalt tilbud for bedrifter med eksportambisjoner.

Innovasjon Norge har tatt initiativet til det nye tilbudet som skal gjøre det enklere for bedrifter med eksportambisjoner å finne informasjon som kan hjelpe dem i sin internasjonale satsing. Her finner du eksportportalen.

Kompetansesenteret vil presentere kunnskap fra eksperter i Innovasjon Norge, Eksportkreditt og GIEK. Etter hvert skal også flere kunnskapsmiljøer bidra. Portalen er gratis å bruke, og omfatter blant annet selvbetjente kurs, analyser og markedsinnsikt.

- Eksportbedriftenes behov for informasjon, råd og veiledning er stort, og det digitale kompetansesenteret vil gi bedriftene enklere tilgang på informasjon om det samlede eksportfinansieringstilbudet, sier Wenche Nistad, adm. dir. i GIEK.

- Det er flott at det nå skapes en felles portal som gir norske bedrifter en generell informasjon som vil gi nødvendig kunnskap for å lykkes med eksport, samt informasjon om hvilke virkemidler som er tilgjengelige for eksportører og hvordan man bruker disse, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt.

Eksportkreditt og GIEK bidrar med kurs som forklarer hvordan eksportfinansiering kan hjelpe norske bedrifter å lande kontrakter i utlandet. Det første kurset om eksportfinansiering vil lanseres i begynnelsen av februar. Kurset vil gi en innføring i hva eksportfinansiering er, produkter som kan brukes i forbindelse med salg til utenlandske kunder, og råd om hvordan norske eksportører kan bruke disse i sitt salgsarbeid.

Kurset vil også gi bedriftene oversikt over hvilke krav som stilles til de som kan få eksportfinansiering, hva slags dokumentasjon som kreves, og hvilke krav som stilles til den norske eksportøren. I tillegg får man en veiledning til hvordan man søker og prosessen fra søknad til utstedelse av et lån eller en garanti.

Bedriftene kan også ta kurs om for eksempel toll, regelverk og forretningsskikk i ulike markeder.

- Eksport og internasjonalisering er krevende. Skal bedriftene lykkes med eksport og Norges lykkes med målet om flere eksportbedrifter og -næringer, er kompetanse avgjørende. Ved å samle ekspertisen på denne måten ønsker vi å bidra til at flere drar nytte av den kunnskapen virkemiddelapparatet har, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Portalen vil bygges ut i løpet av første halvår 2021. Etter hvert vil Eksportkreditt og GIEK også bidra med kurs om eksportfinansiering rettet mot eksportører i ulike næringer.

Ny eksportrettet etat

Fra 1. juli 2021 vil Eksportkreditt og GIEK slås sammen i en ny etat. Formålet er å få et mer effektivt eksportfinansieringssystem, og å gjøre tilbudet enklere å bruke for næringslivet. Det eksisterende tilbudet og ordningene de to aktørene forvalter vil videreføres.