Døråpner for små eksportører

-Eksportkreditt Norge og GIEKs nye produkt for kontrakter under 100 millioner kroner er en døråpner til at flere, inkludert små og mellomstore bedrifter, vil kunne benytte seg av statlig eksportfinansiering, sa Martin Daun, partner i Optimo Finance etter Eksportkreditt Norge og GIEKs frokostseminar og webinar om fornybar energi forrige uke. Produktet vil bidra til å realisere flere prosjekter, mente han.

Daun var en av 43 som møtte opp til frokostseminar i Eksportkreditt Norge sine lokaler i Oslo 21. januar. Rundt 11 personer fulgte presentasjonen via webcast.

De to institusjonene er underlagt Nærings- og fiskeridepartrementet og finansierer eksport av norske kapitalvarer og tjenester i alle bransjer, over hele verden.

Tidligere måtte eksportøren sende inn én søknad til hver institusjon når Eksportkreditt Norge ga lån og GIEK utstedte garanti. Det nye, forenklede produktet krever kun én felles søknad for eksportkontrakter under 100 millioner kroner.

Seminaret ble innledet av Jon Dugstad, direktør i Intpow, mens presentasjonen ble holdt av Øyvind Ajer, direktør for Energi og Industri i GIEK og Ivar Slengesol, utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge. De hadde to ambisjoner for det nye produktet:

- Hver eksportbedrift i Norge, som kan ha nytte av vår eksportfinansiering, må få vite om tilbudet og kunne bruke det i salgsprosessen. Og prosessen må være så enkel, billig og rask som mulig for kunden.

Per Aage Jacobsen, senior vice president i DNB, støttet satsingen:

-At man jobber slikt koordinert tror jeg er en stor fordel, ikke minst for kunden, men også for oss [som bank] som da kan si til våre kunder at de kan gå til virkemiddelapparatet og der har de en strømlinjeformet prosess, sa han.

Finansieringen av små eksportkontrakter innenfor fornybar energi er vanskelig å oppnå hos kommersielle banker.

-Ofte er GIEK og Eksportkreditt Norge det eneste alternativet. Det kan føre til at finansiering av kontraktene blir mer komplisert, og dermed dyrere for eksportøren, sa Øyvind Ajer fra GIEK. Jacobsen fra DNB var enig, og understreket at banker ofte henviser søkere til det statlige virkemiddelapparatet i slike saker.

I tillegg til en forenklet prosess for kontrakter under 100 millioner kroner, letter GIEK og Eksportkreditt Norge nå også på kravet om bankmedvirkning på risikoen på kontrakter under 30 millioner kroner. For de minste kontraktene kan GIEK dermed garantere for opp til 90 prosent av lånet, men resterende lånerisiko kan nå dekkes ved at eksportør gir en leverandørkreditt til kjøper.

Hele webinaret er tilgjengelig her: