1

Bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk med finansiering fra GIEK

Når møbelprodusenten Vestre etablerer sin nye fabrikk – «The Plus» i Norge neste år, er det med GIEK i ryggen. GIEK stiller 148 millioner i garantier for lån fra Danske Bank til bygging og produksjonsutstyr. Den nye fabrikken på Magnor i Innlandet blir banebrytende, både arkitektonisk, teknologisk og i et miljøvennlig perspektiv.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og beslutningen om å bygge ble tatt midt under en pandemi og et økonomisk tilbakeslag verden ikke har sett siden 30-tallet.

Nye industriarbeidsplasser på Magnor i Innlandet 

-Dette prosjektet kunne simpelthen ikke vente. Vestre skal bevise at designdrevet ferdigvareindustri kan være en av motorene i omstillingen av norsk økonomi, og at det ikke trenger å være en motsetning mellom arbeidsplasser og miljø. «The Plus» skal bidra til å bygge bro mellom industrien og unge mennesker, som er utålmodige og som vil se konkret handling for å løse klimakrisen og ta vare på naturen, forteller Jan Christian Vestre.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. - Vestre skal bevise at designdrevet ferdigvareindustri kan være en av motorene i omstillingen av norsk økonomi, og at det ikke trenger å være en motsetning mellom arbeidsplasser og miljø, forteller Jan Christian Vestre. 

For Eidskog kommune vil etableringen føre med seg opptil 70 nye arbeidsplasser og verdiskaping til Kongsvinger-regionen. Næringsminister Iselin Nybø er glad for den nye fabrikken i Innlandet. 

– Vi er glade for at en progressiv eksportør som Vestre har valgt å legge sin nye fabrikk til Norge og Magnor. Ønsket er å bidra til at flere industribedrifter gjør som Vestre, og derfor er det viktig at GIEK bidrar med garantier til slike investeringer. At fabrikken også blir et eksempel for bærekraftig produksjon til inspirasjon både i Norge og internasjonalt er avgjørende for den grønne veksten som Venstre og regjeringen satser på.

Et godt samarbeid og rask saksprosess med Danske bank, og GIEK ble viktig for at Vestre endte opp med norske Magnor, som lokasjon for den nye fabrikken, forteller Vestre.

For Vestre var nærhet til deres eksisterende fabrikk i Torsby i Sverige viktig, og den nye fabrikken kunne derfor enten legges dit, eller til et nærliggende område på norsk side av grensen. Eidskog kommune i Kongsvingerregionen ble valgt som lokasjon.

-Svenskene er rause med virkemidlene, og det var viktig å få de norske virkemidlene raskt på banen, forteller Kjersti Wangen i Klosser Innovasjon i Kongsvinger som har bistått Vestre i prosjekteringsfasen.

Grønne bedrifter og prosjekter kan få bedre finansieringsvilkår

GIEK bidrar inn i finansieringen til byggeprosjektet med to garantier for lån fra Danske Bank til henholdsvis fabrikkbygget og til produksjonsutstyr og inventar, på til sammen 148 millioner kroner. 

Mange er ikke er klar over er at positive bærekrafttiltak ikke bare kan gjør det enklere å få garanti fra GIEK, men også kan bidra til bedre betingelser fra banken. 

- Vi er stolte av å kunne bidra til at Vestre etablerer seg og skaper mange nye arbeidsplasser i Innlandet. At det i tillegg er et prosjekt med en så tydelig grønn profil, gjør det enda mer gledelig, sier Wenche Nistad, adm.dir. i GIEK.

- Det mange ikke er klar over er at positive bærekrafttiltak ikke bare kan gjør det enklere å få garanti fra GIEK, men også kan bidra til bedre betingelser fra banken, fortsetter hun.

Danske Bank, som er långiver i transaksjonen, bekrefter dette.

- Finansbransjen kan bidra til en mer bærekraftig utvikling gjennom blant annet å kanalisere midler i en grønnere retning.

   - Finansbransjen kan bidra til en mer bærekraftig utvikling gjennom blant annet å kanalisere midler i en grønnere retning. Finansiering av Vestres møbelfabrikk er nettopp et eksempel på hvordan vi er med på å realisere et prosjekt som bidrar til en mer bærekraftig utvikling, sier Kristin V. Kvåle, Head of Societal Impact & Sustainability i Danske Bank.

"The Plus" turistattraksjon

Vestres møbler produseres av miljøvennlige materialer og leveres med livstidsgaranti. «The Plus»-prosjektet mer enn oppfyller målene i Parisavtalen og reduserer klimagassutslipp med minst 55 prosent sammenlignet med et tilsvarende nytt industribygg, og reduserer levert energibehov med 90 prosent.

Den nye fabrikken, som er tegnet av stjernearkitekten Bjarke Ingels og hans team i københavnsfirmaet BIG, blir en turistattraksjon i seg selv. I tillegg til selve fabrikken skal Vestre bygge en 300 mål opplevelsespark der unge og voksne fra hele verden kan komme på besøk for å lære mer om miljøvennlig produksjon og norsk kultur.

Fabrikken forventes å stå ferdig mot slutten av 2021. 

FAKTA OM VESTRE:

Vestre møbelfabrikk eies og drives av Vestre-familien, med Jan Christian Vestre som daglig leder. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører møbler for byer, parker og offentlige rom i det internasjonale markedet. Bymøblene kan du sitte på i mange av verdens storbyer, blant annet på Times Square i New York City og på King’s Cross i London.  

Vestre har 70 års historie, og eksporterer mer enn 60 prosent av produksjonen sin. De største markedsområdene er Skandinavia, Europa og USA. Skandinavisk design, kvalitet og bærekraft er blant selskapets konkurransefortrinn og de har mottatt en rekke designutmerkelser. 

«The Plus» er Nordens første industriprosjekt og verdens første møbelfabrikk som oppnår aller høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding.

Fabrikken skal gjenbruker mesteparten av prosessvannet og 1 200 solcellepaneler på de grønne takene vil produsere mer enn 250 000 kWt fornybar energi i året. Transporten mellom fabrikkene på Magnor og i Torsby vil skje med helelektriske Tesla lastebiler.