Gasskraftverket skal forsyne selskapets stålproduksjon med stabil elektrisitet og er forventet å stå ferdig innen 1. september i år. GIEK garanterer overfor Eksportkreditt Norge AS for 90 prosent av et lån på EUR 23 millioner, og hvor HSBC er medgarantist for de resterende 10 prosentene.