Bergen Engines signerer kontrakt i Bangladesh

Bergen Engines har vunnet kontrakt i Bangladesh med garanti og lån fra GIEK og Eksportkreditt Norge. Kontrakten er signert med Abul Khair gruppen for salg av åtte gassmotorer og tilknyttede tjenester som går inn i byggingen av et 75 MW gasskraftverk.

Gasskraftverket skal forsyne selskapets stålproduksjon med stabil elektrisitet og er forventet å stå ferdig innen 1. september i år. GIEK garanterer overfor Eksportkreditt Norge AS for 90 prosent av et lån på EUR 23 millioner, og hvor HSBC er medgarantist for de resterende 10 prosentene.