Etter at sanksjonene mot Iran ble opphevet har GIEK mottatt interesse fra norske eksportører. GIEK har forhandlet frem to intensjonsavtaler for å legge til rette for økt handel med Iran. Avtalene ble signert i Teheran i dag, 17. august. Utenriksminister Børge Brende ledet delegasjonen til Iran.

– Fra norsk side ønsker vi større samhandel med Iran og bedre tilgang for norsk næringsliv. Avtalene som nå inngås er med på å legge til rette for dette gjennom å gi norske eksportører like gode konkurransevilkår som andre lands eksportører, sa Brende til NRK 17. august.

Avtalene har en samlet ramme på 1 mrd. euro, men GIEK vil vurdere søknader fra sak-til-sak. For norske eksportører og iranske kjøpere er stat-til-stat avtaler en fordel fordi GIEK da kan garantere for 100 prosent og bankmedvirkning er ikke nødvendig.

– Eksportfinansiering gjør det lettere for norske eksportører å konkurrere om kontrakter i Iran ved å tilby et salgsargument når de ønsker å selge sine produkter og tjenester i landet. Flere andre land har allerede inngått lignende intensjonsavtaler, og norske eksportører får nå like gode konkurransevilkår, sier adm. dir. Wenche Nistad i en pressemelding.

De fremtidige transaksjonene er fortsatt i en relativt tidlig fase, og alle søknader om finansiering følges opp etter gjeldende rutiner når det gjelder kredittrisiko, miljø og sosiale forhold, og antikorrupsjon

GIEK forventer i første omgang at det vil være mer aktuelt med kontrakter rundt 100 millioner kroner, på grunn av høye dokumentasjonskostnadene knyttet til eksport til Iran.