Avtaler for eksportgarantier til Iran

Etter at sanksjonene mot Iran ble opphevet har GIEK mottatt interesse fra norske eksportører. GIEK har forhandlet frem to intensjonsavtaler for å legge til rette for økt handel med Iran. Avtalene ble signert i Teheran den 17. august 2016. Utenriksminister Børge Brende ledet delegasjonen til Iran.

Juridisk direktør Ståle Torgersbråten har på vegene av GIEK signert to intensjonsavtaler (Memorandum of Understanding (MoU)) henholdsvis med Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) og Organization for Investment Economic & Technical Assistance of Iran (OIETAI).

Etter at sanksjonene mot Iran ble opphevet har GIEK mottatt interesse fra norske eksportører. GIEK har forhandlet frem to intensjonsavtaler for å legge til rette for økt handel med Iran. Avtalene ble signert i Teheran den 17. august 2016. Utenriksminister Børge Brende ledet delegasjonen til Iran.

– Fra norsk side ønsker vi større samhandel med Iran og bedre tilgang for norsk næringsliv. Avtalene som nå inngås er med på å legge til rette for dette gjennom å gi norske eksportører like gode konkurransevilkår som andre lands eksportører, sa Brende til NRK 17. august.

Avtalene har en samlet ramme på 1 mrd. euro, men GIEK vil vurdere søknader fra sak-til-sak. For norske eksportører og iranske kjøpere er stat-til-stat avtaler en fordel fordi GIEK da kan garantere for 100 prosent og bankmedvirkning er ikke nødvendig.

– Eksportfinansiering gjør det lettere for norske eksportører å konkurrere om kontrakter i Iran ved å tilby et salgsargument når de ønsker å selge sine produkter og tjenester i landet. Flere andre land har allerede inngått lignende intensjonsavtaler, og norske eksportører får nå like gode konkurransevilkår, sier adm. dir. Wenche Nistad i en pressemelding.

De fremtidige transaksjonene er fortsatt i en relativt tidlig fase, og alle søknader om finansiering følges opp etter gjeldende rutiner når det gjelder kredittrisiko, miljø og sosiale forhold, og antikorrupsjon

GIEK forventer i første omgang at det vil være mer aktuelt med kontrakter rundt 100 millioner kroner, på grunn av høye dokumentasjonskostnadene knyttet til eksport til Iran.