Rammeavtalene gir forutsigbar finansiering til Saipem basert på kjøp av norske varer og tjenester ut 2017. Også kjøp foretatt i 2014 og 2015 er dekket av avtalene.

Saipem ble nylig skilt ut fra energiselskapet ENI og leverer bore-, engineering- og konstruksjonstjenester, hovedsakelig subsea. Saipem er EPCI-leverandør (engineering, procurement, construction and installation) av rørledninger og komplekse prosjekter både offshore og på land. Selskapet spesialiserer seg på feltutbygginger i krevende områder og på dypt vann.

Lånekapitalen i de nye avtalene er 90 prosent garantert av GIEK og stilles hovedsakelig av Eksportkreditt Norge og Citi. Citi har dessuten tilrettelagt for rammeavtalene på vegne av Saipem.

- Det er fortsatt en svært krevende markedssituasjon for norsk leverandørindustri. Nå har statlige lånegarantier fra GIEK bidratt til å koble sammen norske leverandører, utenlandske kjøpere samt privat og offentlig kapital—og sikret viktig eksport. Slike rammeavtaler er etterspurte i markedet og oppfyller GIEKs samfunnsoppdrag, sier adm.dir. Wenche Nistad, i Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).

- Saipem er en stor internasjonal kjøper av norsk subsea-teknologi. De er opptatt av kvalitet på teknologien og forutsigbarhet i leveransene. I tillegg kan vi tilby dem konkurransedyktig finansiering. Denne avtalen er et godt eksempel på hvordan norske eksportører kan bruke eksportkredittordningen til sin fordel, sier konstituert adm.dir. Olav E. Rygg i Eksportkreditt Norge.

- Internasjonale oljeservice-selskaper opplever et vanskeligere lånemarked pga lavere rating etter oljeprisfallet. I denne situasjonen er GIEKs lånegarantier, og Eksportkreditt Norges lånekapital, enda viktigere for disse selskapene enn tidligere, avslutter Rygg og Nistad.

Last ned pressemelding

Bilde: Saipem