6,2 milliarder kroner i eksportkontrakter til Saipem – finansiert av GIEK og Eksportkreditt Norge

Det italienske oljeservice-selskapet Saipem har signert finansieringsavtaler for kjøp av norsk offshore-teknologi for inntil 667 millioner euro (6,2 milliarder kroner). Kjøpene skal finansieres med 554 millioner euro (5,2 milliarder kroner) i lånegarantier, primært fra statlige GIEK, knyttet til lånefinansiering fra Eksportkreditt Norge AS og banker.Rammeavtalene gir forutsigbar finansiering til Saipem basert på kjøp av norske varer og tjenester ut 2017. Også kjøp foretatt i 2014 og 2015 er dekket av avtalene.

Saipem ble nylig skilt ut fra energiselskapet ENI og leverer bore-, engineering- og konstruksjonstjenester, hovedsakelig subsea. Saipem er EPCI-leverandør (engineering, procurement, construction and installation) av rørledninger og komplekse prosjekter både offshore og på land. Selskapet spesialiserer seg på feltutbygginger i krevende områder og på dypt vann.

Lånekapitalen i de nye avtalene er 90 prosent garantert av GIEK og stilles hovedsakelig av Eksportkreditt Norge og Citi. Citi har dessuten tilrettelagt for rammeavtalene på vegne av Saipem.

- Det er fortsatt en svært krevende markedssituasjon for norsk leverandørindustri. Nå har statlige lånegarantier fra GIEK bidratt til å koble sammen norske leverandører, utenlandske kjøpere samt privat og offentlig kapital—og sikret viktig eksport. Slike rammeavtaler er etterspurte i markedet og oppfyller GIEKs samfunnsoppdrag, sier adm.dir. Wenche Nistad, i Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).

- Saipem er en stor internasjonal kjøper av norsk subsea-teknologi. De er opptatt av kvalitet på teknologien og forutsigbarhet i leveransene. I tillegg kan vi tilby dem konkurransedyktig finansiering. Denne avtalen er et godt eksempel på hvordan norske eksportører kan bruke eksportkredittordningen til sin fordel, sier konstituert adm.dir. Olav E. Rygg i Eksportkreditt Norge.

- Internasjonale oljeservice-selskaper opplever et vanskeligere lånemarked pga lavere rating etter oljeprisfallet. I denne situasjonen er GIEKs lånegarantier, og Eksportkreditt Norges lånekapital, enda viktigere for disse selskapene enn tidligere, avslutter Rygg og Nistad.

Last ned pressemelding

Bilde: Saipem