1

2,2 milliarder kroner i garantier for båter til sjømatnæringen

Siden starten av 2019 har GIEK bidratt med hele 2,2 milliarder kroner i garantier i forbindelse med finansiering av båter til sjømatnæringen. - GIEK vil fortsette å stille opp for verftene og sjømatnæringen gjennom denne krevende tiden, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Sjømatnæringen viktig bestiller hos norske verft

Sjømatnæringen og lakseoppdrettere er viktig bestillere av båtbygging hos norske verft. Den viktigste fartøyskategorien er brønnbåter for frakt av laks.  Dette er dyre båter, som gjerne koster mellom 200-400 millioner kroner per fartøy. Flertallet av brønnbåtgarantiene gjelder byggelånsgarantier, som er viktigere for verftet enn reder. 
 

Flere saker i «pipeline»

GIEK har det siste året for første gang gitt garantier for prosessbåter, også kalt bløggebåter, disse er gått til Napier-gruppen. En bløggebåt slakter laks ved merdene, og frakter fisken i kjøletankar til fabrikken.

Langsiktig finansiering til brønnbåtrederne gjelder hovedsakelig Rostein. GIEK jobber også med flere garantier som forventes utstedt i den kommende tiden.

(På bildet bløggebåten FMV49 Taumar, foto: FMV / Napier)

 

Les om andre saker fra havbruksnæringen her:

- Uten risikodekning fra GIEK hadde ikke verdens første hybridbrønnbåter blitt bygget i Norge

Havfarm på veg til Norge - garantier fra GIEK bidrar til å realisere pionerarbeid

Norsk leverandør fikk finansiering for å lease ut notvaskere i Chile

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her