1

10 råd til norske eksportører i Afrika

Norge eksporterte varer og tjenester til Afrika for 17 milliarder i 2016.* Nordic-African Business Association (NABA) synes norske selskaper har potensiale til å ta større del i Afrikas utvikling. Her er GIEKs råd til norske selskaper som ønsker å gjøre prosjekter i Afrika.

 1. Ting tar tid. Særlig i infrastrukturprosjekter mot offentlig sektor må man belage seg på at det ofte kan ta flere år fra man har en kontrakt til ting materialiserer seg.
   
 2. Mange afrikanske land er toppstyrte. Det har ingen effekt at personer i tilsynelatende sentrale posisjoner er positive. I prosjekter mot offentlig sektor trengs det ofte forankring hos statsminister eller president.
   
 3. I prosjekter mot offentlig sektor er det viktig å kjenne til landets status hos Verdensbanken, Det Internasjonale Pengefondet (IMF) og donorland. Hvis landet har svake finanser kan IMF ha satt forbud mot låneopptak, som kan gjøre det vanskelig for landet å skaffe finansiering til prosjektet.
   
 4. Vær varsom med bruk av agenter for å unngå å innblandes i korrupsjon. Du vil kunne bli strafferettslig ansvarlig for agenters korrupte handlinger. Det er derfor viktig å undersøke agentens bakgrunn og hvilken kompetanse agenten har i forhold til det konkrete oppdraget. Agenters betaling må fremstå rimelig i forhold til innsats. Det vil også være viktig å ha på plass en god agentavtale som adresserer disse problemstillingene.
   
 5. Det er ofte uklart hvem som eier land eller har landrettigheter. Sjekk med flere om hvem som har eierskap og eventuelt hvem som har bruksrett til område(ne), veier og lignende for prosjektet.
   
 6. Hvis personer skal flyttes så skal de kompenseres. Det kan være lurt å ta bilder av området tidlig for å unngå tvil om hva og hvem som var der når man kjøpte eller fikk rettigheter til å bruke eiendommen.
   
 7. Det er store grupper som er sårbare. Pass på at prosjektet ikke gir noen mindre tilgang til vann eller adgang til områder de typisk henter mat eller ved.
   
 8. God dialog med lokalsamfunn er viktig. Ikke love mere arbeid til lokalbefolkningen enn hva som er realistisk.
   
 9. Vær bevisst på hva prosjektet skal gi tilbake til samfunnet. Unngå å love ting som myndighetene har ansvar for. Det er lite vits med en skolebygg hvis det ikke er lærere tilgjengelig. Synliggjør heller verdiskapningen fra næringsvirksomheten.
   
 10. Bedriftene er selv ansvarlig for å sørge for at avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Ikke stol blindt på underleverandører, men sørg for å følge materiale samt søppelverdikjeder nøye. Se også muligheter for å lage verdikjeder av restmateriale.

Lær mer om å gjøre forretninger i Afrika på Nordic-African Business Summit 2017 i regi av NABA 26. oktober på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Både Eksportkreditt Norge og GIEK vil være tilstede på konferansen. 

Les også om norske Inrigo som fikk drahjelp av GIEK og Eksportkreditt Norge i Kamerun.

*Statistisk Sentralbyrå