Nyhetsarkiv

Dato
1
Publisert:

Ms. Tone Lunde Bakker has been appointed CEO of Export Finance Norway, which is due to be launched on 1 July 2021. We congratulate her on this important role in promoting Norwegian exports, and are pleased to have her on board.


1
Publisert:

Tone Lunde Bakker har fått jobben som administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge, som etableres 1. juli 2021. Vi gratulerer med denne viktige stillingen for å styrke norsk eksport og ønsker henne velkommen!

1
Publisert:

For å konkurrere i det europeiske markedet har Nordic Unmanned fra Sandnes kjøpt nye høyteknologiske droner med finansiering fra SR Bank og GIEK. - En milepæl for hele vår bransje, sier Lars Andreas Landsnes hos Nordic Unmanned.

1
Publisert:

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) blir opprettet 1. juli gjennom sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Den nye etaten vil bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Alle dagens ordninger og engasjementer videreføres i Eksfin. Den norske stat skal stå bak sine forpliktelser på samme måte som i dag.

1
Publisert:

Den statlige eksportfinansieringen fra GIEK og Eksportkreditt Norge hadde i 2020 en samlet sysselsettingseffekt på inntil 10.000 arbeidsplasser. Dette ga grunnlag for rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning. Dette fremgår av MENON Economics sin rapport om samlede effekter av statlig eksportfinansiering.

1
Publisert:

Verftet Brødrene Aa i Nordfjord skal bygge tre miljøvennlige hurtigbåter for Attica Group, den største fergeoperatøren i Hellas. De tre katamaranene skal frakte passasjerer i det østlige Middelhavet.

1
Publisert:

Norled setter fire nye miljøvennlige ferger i drift denne våren og sommeren, blant annet verdens første hydrogenferge. Hele 18 norske leverandører og eksportører har leveranser til Norleds nye klimavennlige ferger. GIEK, Eksportkreditt og DNB sikrer finansiering.

1
Publisert:

Hvilke muligheter ligger i de ulike virkemidlene til GIEK og Eksportkreditt? GCE Ocean Technology inviterer til nettbasert kurs i eksportfinansiering den 24. mars. Her presenteres mulighetene for lån og garantier ved eksport til internasjonale markeder. Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

1
Publisert:

Skipsverftet Green Yard Kleven i Ulsteinvik bygger havvindskipet «Rem Energy», et prosjekt med viktige ringvirkninger lokalt. GIEK bidro med garanti på 191 millioner kroner til byggefinansieringen.

1
Publisert:

- GIEK, Eksportkreditt og DNB jobbet godt sammen for å finansiere forsyningsskipet «Antarctic Provider» som bidrar til å effektivisere Aker Biomarines aktiviteter i Antarktis. Aker systemet har kommet langt innen «energy transition», men også «food transition» er viktig. Vi må høste mer fra havet for å kunne brødfø en voksende global befolkning på en planet som allerede har store miljøutfordringer, sier Anne Hvistendahl, leder for sjømat i DNB.


1
Publisert:

Med kunder som Leger Uten Grenser, Røde Kors, FNs matvareprogram og UNICEF, har det norske selskapet GC Rieber Compact posisjonert seg som en ledende aktør innen nødhjelpsmat siden oppstarten i 1948. Selskapet har et datterselskap Sør-Afrika som produserer terapeutisk ernæringsrik mat til akutt underernærte barn. For andre gang stiller GIEK lånegarantier som bidrar til finansiering av produksjonsutstyr ved fabrikken til GC Rieber Compact i Sør-Afrika.

1
Publisert:

Norsk eksportindustri forbindes gjerne med olje, gass, fisk og skipsbygging. Men i Innlandet viser flere bedrifter at Norge også lykkes med eksport fra helt andre industrier. GIEK stiller opp med en ny type garanti for å virkeliggjøre industrieventyrene.

1
Publisert:

Skipsfarten står for 2,5 prosent av globale klimautslipp. Innen 2050 skal halvparten av næringens utslipp kuttes, og hvis norske selskaper tar et tidlig lederskap i omstillingen, kan det åpne seg enorme muligheter. De store investeringene kan lettere gjennomføres med staten på laget: I 2021 kommer GIEK til å passere ni milliarder kroner i garantier til grønn skipsfinansiering og ønsker å bidra langt mer.

1
Publisert:

Bærekraft står sentralt i GIEKs vurderinger når vi evaluerer en garantisøknad. GIEK har utarbeidet et verktøy for å vurdere det enkelte prosjekts eller transaksjons effekt på FNs bærekraftsmål. Det finnes per dags dato en god del verktøy og metoder for å vurdere dette på et porteføljenivå, men på transaksjonsnivå har dette manglet.

1
Publisert:

Det siste året har flere norske selskaper landet milliardkontrakter i det raskt voksende eksportmarkedet for havvind. GIEK har bistått eksportørene med statsgarantier for 7,6 milliarder kroner bare i 2020 —og ønsker å hjelpe enda flere i året som kommer.

1
Publisert:

Fisken i Norskehavet er ikke bare vår skattekiste. Det er matfatet til hele verden. Innovasjonen i fiskeri- og sjømatnæringen er også i verdensklasse. Med staten, ved GIEK, som kausjonist investerer nå både store og små aktører langs hele kysten enorme summer i merder, oppdrettsanlegg, slakterier og annen helt ny teknologi.

1
Publisert:

Når møbelprodusenten Vestre etablerer sin nye fabrikk – «The Plus» i Norge neste år, er det med GIEK i ryggen. GIEK stiller 148 millioner i garantier for lån fra Danske Bank til bygging og produksjonsutstyr. Den nye fabrikken på Magnor i Innlandet blir banebrytende, både arkitektonisk, teknologisk og i et miljøvennlig perspektiv.

1
Publisert:

For første gang har GIEK finansiert installasjon batteripakker på to supplyskip. Hybrid fremdrift gjør at fartøyene lettere får kontrakt på norsk sokkel, norske selskaper leverer batterier og installasjon, og utslipp kuttes ute i feltene. Rederiet og Maritimt Forum er glad for drahjelpen (Foto: Gunder Tande Sandersen)

1
Publisert:

Nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i Nord-Norge blir en del av gevinsten når selskapet Norway Royal Salmon ASA bygger offshore oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Tromsø og smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy, med norske hoved- og underleverandører. GIEK har stilt statlig lånegaranti på 800 millioner kroner, for å sikre muliggjøringa av de ambisiøse planene til selskapet, som nå tar store steg mot en grønnere oppdrettsnæring for fremtiden.

1
Publisert:

God tilgang på finansiering er viktig for konkurransekraften til norske verft. GIEK sin byggelånsgarantiordning skal bidra til at norske verft og offshoreverksteder får finansiering til å bygge fartøyer. Byggelånsordningen utvides nå til å inkludere forskuddsgarantier. Tiltaket skal bidra til å styrke verftenes likviditet og til økt aktivitet ved norske verft.

1
Publisert:

GIEK-garantier for 3,6 milliarder kroner bidro til å sikre store kontrakter for norske Aibel og OHT (OHT Alfa Lift AS) på det enorme Dogger Bank-feltet utenfor Yorkshire. Dermed er de samlede garantiene for norske leveranser til havvindprosjekter nesten doblet på et halvt år, til hele 7,6 milliarder kroner.

1
Publisert:

Eierne av verdens største havvindpark, Equinor og SSE Renewables, har signert kontrakter med to norske leverandører til utbyggingen av Dogger Bank-feltet. Mens Aibel skal levere transformatorplattformer, skal OHT i sin aller første leveranse innen havvind levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. GIEK stiller garantier for milliardlån knyttet til de norske leveransene.

1
Publisert:

Hva bør bedrifter vite om statsgarantier fra GIEK? Og hva bør bankene vite om tapsutsatte engasjementer som GIEK garanterer for under lånegarantiordningen? Dette er noen temaer som vi har belyst på webinarer hos ulike samarbeidspartnere nylig.

1
Publisert:

Regjeringen vil forlenge begge de to midlertidige garantiordningene som er opprettet i forbindelse med Korona-situasjonen. Både lånegarantiordningen for til bedrifter og ordningen for kredittforsikring forlenges frem til 30. juni 2021.