Nyhetsarkiv

Dato
1
Publisert:

Ordningen som først var ment å gjelde for små og mellomstore bedrifter er utvidet per 2. april, til å gjelder også store virksomheter. Bankene gjør kredittvurderingen og utbetaler nye lån under ordningen. Bedrifter som trenger kreditt skal kontakte sin bank direkte. GIEKs rolle er å administrere ordningen for Staten, og behandle fremtidige krav under garantiene.

1
Publisert:

Mange bedrifter opplever økonomiske problemer som følge av corona-pandemien. GIEK kan avlaste bankene for kredittrisiko, og på den måten gjøre det enklere å bistå norske eksportbedrifter gjennom krisen. Vi oppfordrer derfor nå, som statlig etat, norske banker om å søke om garantier, slik at norsk eksport i minst mulig grad stopper opp. På nye saker vil GIEK kunne ta økt risikoavlastning opptil 75%.

1
Publisert:

Helsemyndighetene forbyr nå arrangementer med 500 deltagere eller flere for å unngå spredning av koronaviruset. På bakgrunn av dette avlyses Eksportkonferansen 2002.

1
Publisert:

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark på 589 MW. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

1
Publisert:

De siste to årene har GIEK satt fart på det grønne skiftet til havs gjennom garantier til miljøvennlige fartøy. Selskapene som har benyttet seg av grønn skipsfinansiering er bl.a. Fjord1, Color Group AS, Hurtigruten, Teekay Shuttle Tankers LLC og Fjordline. Denne uken får også Fjord1 levert to nye el-ferger, begge garantert av GIEK.

1
Foto: Eramet Norway
Publisert:

GIEK har stilt statlige garantier for to langsiktige kraftavtaler mellom Eramet Norway og Green Investment Group (GIG). Eramet Norway produserer manganlegeringer ved sine tre smelteverk i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn. Kraftgarantiene skal bidra til stabil krafttilgang for norsk industri.

1
Publisert:

Aibel har vunnet nok en kontrakt til den pågående havvindutbyggingen i Nordsjøen. En ferdigstillelsesgaranti fra statlige GIEK var viktig for at Equinor valgte Aibel. – GIEKs strategi er å hjelpe norske eksportbedrifter med å få et fotfeste i dette markedet. Det er viktig at flere bedrifter utnytter mulighetene innen havvind, sier administrerende direktør i GIEK Wenche Nistad.

1
Publisert:

GIEK har nedgradert Argentina til den nederste landgruppen i OECDs system for landrisikokategorisering (landgruppe 7). Årsaken er at den økonomiske utviklingen i Argentina de siste 18 månedene har vært negativ. GIEK er den norske stats offisielle eksportkredittinstitusjon og medlem i OECDs ekspertgruppe som møtes tre ganger årlig.

1
Publisert:

Ukraina satser på norsk solkraft for å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat garanterer for 145 millioner kroner av finansieringen til et nytt solkraftverk på 54 MW sør for hovedstaden Kiev. Totalt har GIEK stilt en milliard kroner i garantier for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019.

1
Publisert:

GIEK har bidratt til finansieringen av «Color Hybrid», årets «Ship of the year» på NorShipping 2019. Skipet som leveres fra norske Ulstein verft i juli viser frem noe det aller beste fra norsk maritim industri - 70 % av leveransene til nybygget kommer fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.

1
Publisert:

Vi har gleden av å invitere til seminar 20. august på Aqua-Nor i Trondheim. Seminaret vil by på erfaringsutveksling og debatt med sentrale aktører i oppdrettsnæringen, samt kort presentasjon av hvilke løsninger som finnes for norske bedrifter. Talere inkluderer kjente navn som Trond Williksen, Thorvald Tande i Norsk Fiskerinæring, Trude Olafsen i Sjømat Norge, og Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster, samt representanter fra små og store bedrifter i næringen.

1
Publisert:

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv starter ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger, som vil gå utover høsten, med oppstart 26. august.

1
Publisert:

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge vil for første gang delta med felles stand under Nor-Shipping 2019, for å gi norske og internasjonale virksomheter en felles inngangsport til hele det eksportrettede støtteapparatet.

1
Publisert:

Teekay Offshore har sikret langtidsfinansiering fra den norske staten for fire nye bøyelastere under bygging på Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea. Bøyelasterne are alle utstyrt med ny, innovativ teknologi som reduserer utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC). Teknologien er utviklet av den maritime leverandøren Wärtsilä, i samarbeid med Teekay.

1
Cambi ble årets Eksportbedrift. Her ved administrerende direktør Per Audun Lillebø (i midten), juryforman John G. Bernander og konferansier Arne Hjeltnes. Foto: Thomas Eckhoff.
Publisert:

Cambi Group AS fra Asker ble 30. april tildelt prisen som årets eksportbedrift. Selskapet renser kloakkslam og omdanner det til nyttige produkter som biogass eller biogjødsel som brukes i landbruk.

1
Publisert:

Overgangen til cruisemarkedet krever store investeringer i deler av leverandørindustrien. For noen kan statlig finansiering bli aktuelt – og GIEK informerer næringen om mulighetene på de viktigste industrimessene i inn- og utland i år. I april deltok vi på Seatrade Cruise i Miami, og i juni ses vi på Nor-Shipping i Oslo.

1
Publisert:

GIEK utstedte nye garantier for 14 milliarder kroner i 2018, en økning på hele 17 prosent fra 2017. Veksten i nye søknader var enda høyere, 21 prosent. GIEKs løpende garantiansvar ved utgangen av 2018 var 88 milliarder kroner, og resultatet ble 1 milliard kroner.