Nyhetsarkiv

Dato
1
Publisert:

- GIEK, Eksportkreditt og DNB jobbet godt sammen for å finansiere forsyningsskipet «Antarctic Provider» som bidrar til å effektivisere Aker Biomarines aktiviteter i Antarktis. Aker systemet har kommet langt innen «energy transition», men også «food transition» er viktig. Vi må høste mer fra havet for å kunne brødfø en voksende global befolkning på en planet som allerede har store miljøutfordringer, sier Anne Hvistendahl, leder for sjømat i DNB.


1
Publisert:

Med kunder som Leger Uten Grenser, Røde Kors, FNs matvareprogram og UNICEF, har det norske selskapet GC Rieber Compact posisjonert seg som en ledende aktør innen nødhjelpsmat siden oppstarten i 1948. Selskapet har et datterselskap Sør-Afrika som produserer terapeutisk ernæringsrik mat til akutt underernærte barn. For andre gang stiller GIEK lånegarantier som bidrar til finansiering av produksjonsutstyr ved fabrikken til GC Rieber Compact i Sør-Afrika.

1
Publisert:

Norsk eksportindustri forbindes gjerne med olje, gass, fisk og skipsbygging. Men i Innlandet viser flere bedrifter at Norge også lykkes med eksport fra helt andre industrier. GIEK stiller opp med en ny type garanti for å virkeliggjøre industrieventyrene.

1
Publisert:

Skipsfarten står for 2,5 prosent av globale klimautslipp. Innen 2050 skal halvparten av næringens utslipp kuttes, og hvis norske selskaper tar et tidlig lederskap i omstillingen, kan det åpne seg enorme muligheter. De store investeringene kan lettere gjennomføres med staten på laget: I 2021 kommer GIEK til å passere ni milliarder kroner i garantier til grønn skipsfinansiering og ønsker å bidra langt mer.

1
Publisert:

Bærekraft står sentralt i GIEKs vurderinger når vi evaluerer en garantisøknad. GIEK har utarbeidet et verktøy for å vurdere det enkelte prosjekts eller transaksjons effekt på FNs bærekraftsmål. Det finnes per dags dato en god del verktøy og metoder for å vurdere dette på et porteføljenivå, men på transaksjonsnivå har dette manglet.

1
Publisert:

Det siste året har flere norske selskaper landet milliardkontrakter i det raskt voksende eksportmarkedet for havvind. GIEK har bistått eksportørene med statsgarantier for 7,6 milliarder kroner bare i 2020 —og ønsker å hjelpe enda flere i året som kommer.

1
Publisert:

Fisken i Norskehavet er ikke bare vår skattekiste. Det er matfatet til hele verden. Innovasjonen i fiskeri- og sjømatnæringen er også i verdensklasse. Med staten, ved GIEK, som kausjonist investerer nå både store og små aktører langs hele kysten enorme summer i merder, oppdrettsanlegg, slakterier og annen helt ny teknologi.

1
Publisert:

Når møbelprodusenten Vestre etablerer sin nye fabrikk – «The Plus» i Norge neste år, er det med GIEK i ryggen. GIEK stiller 148 millioner i garantier for lån fra Danske Bank til bygging og produksjonsutstyr. Den nye fabrikken på Magnor i Innlandet blir banebrytende, både arkitektonisk, teknologisk og i et miljøvennlig perspektiv.

1
Publisert:

For første gang har GIEK finansiert installasjon batteripakker på to supplyskip. Hybrid fremdrift gjør at fartøyene lettere får kontrakt på norsk sokkel, norske selskaper leverer batterier og installasjon, og utslipp kuttes ute i feltene. Rederiet og Maritimt Forum er glad for drahjelpen (Foto: Gunder Tande Sandersen)

1
Publisert:

Nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i Nord-Norge blir en del av gevinsten når selskapet Norway Royal Salmon ASA bygger offshore oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Tromsø og smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy, med norske hoved- og underleverandører. GIEK har stilt statlig lånegaranti på 800 millioner kroner, for å sikre muliggjøringa av de ambisiøse planene til selskapet, som nå tar store steg mot en grønnere oppdrettsnæring for fremtiden.

1
Publisert:

God tilgang på finansiering er viktig for konkurransekraften til norske verft. GIEK sin byggelånsgarantiordning skal bidra til at norske verft og offshoreverksteder får finansiering til å bygge fartøyer. Byggelånsordningen utvides nå til å inkludere forskuddsgarantier. Tiltaket skal bidra til å styrke verftenes likviditet og til økt aktivitet ved norske verft.

1
Publisert:

GIEK-garantier for 3,6 milliarder kroner bidro til å sikre store kontrakter for norske Aibel og OHT (OHT Alfa Lift AS) på det enorme Dogger Bank-feltet utenfor Yorkshire. Dermed er de samlede garantiene for norske leveranser til havvindprosjekter nesten doblet på et halvt år, til hele 7,6 milliarder kroner.

1
Publisert:

Eierne av verdens største havvindpark, Equinor og SSE Renewables, har signert kontrakter med to norske leverandører til utbyggingen av Dogger Bank-feltet. Mens Aibel skal levere transformatorplattformer, skal OHT i sin aller første leveranse innen havvind levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. GIEK stiller garantier for milliardlån knyttet til de norske leveransene.

1
Publisert:

Hva bør bedrifter vite om statsgarantier fra GIEK? Og hva bør bankene vite om tapsutsatte engasjementer som GIEK garanterer for under lånegarantiordningen? Dette er noen temaer som vi har belyst på webinarer hos ulike samarbeidspartnere nylig.

1
Publisert:

Regjeringen vil forlenge begge de to midlertidige garantiordningene som er opprettet i forbindelse med Korona-situasjonen. Både lånegarantiordningen for til bedrifter og ordningen for kredittforsikring forlenges frem til 30. juni 2021.

1
Publisert:

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4 milliarder kroner i 2020. Dette inkluderer fiskeri, oppdrett og byggelån til båter til sjømatindustrien. Fordelt på fiskearter er 78% av eksponeringen knyttet til laks og lakseoppdrett, 14 % mot krill og 6% på hvitfisk.

1
Publisert:

For å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet, vil regjeringen samle kompetanse i en ny enhet for eksportfremme - som går under arbeidsnavnet Business Norway. Det går frem av regjeringens nye handlingsplan for eksport som ble lagt frem 6. oktober.

1
Publisert:

I sylskarp konkurranse er det industrikonsernet Borregaard og teknologiselskapene Navtor og KSAT som står igjen og kniver om å bli kåret til årets eksportbedrift. Næringsminister Iselin Nybø deler ut prisen 30. september. (Foto: Marte Garman)

1
Publisert:

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for lånegarantiordningen for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter. Bankene hadde per 2. september gitt ca. 3 500 lån under ordningen, på til sammen 10,6 milliarder kroner. De aller fleste til SMB.

1
Publisert:

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

1
Publisert:

Finansiering fra fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gjorde det mulig for Altera Infrastructure å bygge fire nye miljøvennlige bøyelastere, som halverer CO2-utslipp sammenliknet med eksisterende skip. – Støtten fra GIEK var avgjørende for oss. GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, sier Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

1
Publisert:

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

1
Publisert:

Gjennom lånegarantiordningen på 50 milliarder kroner har over 3.000 norske bedrifter fått delvis statsgarantert lån fra GIEK, og hele 74 banker har gitt lån gjennom ordningen. – Vi håper banknæringen ikke nøyer seg med å bruke krisehjelpen. GIEKs faste tilbud til norske banker har nå langt større rammer og er bedre enn noen gang før, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.