Nyhetsarkiv

Dato
1
Publisert:

Eierne av verdens største havvindpark, Equinor og SSE Renewables, har signert kontrakter med to norske leverandører til utbyggingen av Dogger Bank-feltet. Mens Aibel skal levere transformatorplattformer, skal OHT i sin aller første leveranse innen havvind levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. GIEK stiller garantier for milliardlån knyttet til de norske leveransene.

1
Publisert:

Hva bør bedrifter vite om statsgarantier fra GIEK? Og hva bør bankene vite om tapsutsatte engasjementer som GIEK garanterer for under lånegarantiordningen? Dette er noen temaer som vi har belyst på webinarer hos ulike samarbeidspartnere nylig.

1
Publisert:

Regjeringen vil forlenge begge de to midlertidige garantiordningene som er opprettet i forbindelse med Korona-situasjonen. Både lånegarantiordningen for til bedrifter og ordningen for kredittforsikring forlenges frem til 30. juni 2021.

1
Publisert:

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4 milliarder kroner i 2020. Dette inkluderer fiskeri, oppdrett og byggelån til båter til sjømatindustrien. Fordelt på fiskearter er 78% av eksponeringen knyttet til laks og lakseoppdrett, 14 % mot krill og 6% på hvitfisk.

1
Publisert:

For å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet, vil regjeringen samle kompetanse i en ny enhet for eksportfremme - som går under arbeidsnavnet Business Norway. Det går frem av regjeringens nye handlingsplan for eksport som ble lagt frem 6. oktober.

1
Publisert:

I sylskarp konkurranse er det industrikonsernet Borregaard og teknologiselskapene Navtor og KSAT som står igjen og kniver om å bli kåret til årets eksportbedrift. Næringsminister Iselin Nybø deler ut prisen 30. september. (Foto: Marte Garman)

1
Publisert:

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for lånegarantiordningen for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter. Bankene hadde per 2. september gitt ca. 3 500 lån under ordningen, på til sammen 10,6 milliarder kroner. De aller fleste til SMB.

1
Publisert:

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

1
Publisert:

Finansiering fra fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gjorde det mulig for Altera Infrastructure å bygge fire nye miljøvennlige bøyelastere, som halverer CO2-utslipp sammenliknet med eksisterende skip. – Støtten fra GIEK var avgjørende for oss. GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, sier Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

1
Publisert:

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

1
Publisert:

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

1
Publisert:

Gjennom lånegarantiordningen på 50 milliarder kroner har over 3.000 norske bedrifter fått delvis statsgarantert lån fra GIEK, og hele 74 banker har gitt lån gjennom ordningen. – Vi håper banknæringen ikke nøyer seg med å bruke krisehjelpen. GIEKs faste tilbud til norske banker har nå langt større rammer og er bedre enn noen gang før, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

1
Publisert:

Stortinget vedtok 19. juni en ramme på 20 milliarder kroner for å støtte opp om næringer som er avhengig av å kunne forsikre sine kredittsalg i og ut av Norge. GIEK har inngått avtaler med fire kredittforsikringsselskap som til sammen står for 99,8% av forsikringstilbudet. Kredittforsikrerne forplikter seg gjennom avtalen å tilby samme forsikringsnivå som før Korona-krisen.

1
Publisert:

Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen trer i kraft i dag, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. GIEK er i ferdigstillelsesfasen av avtalearbeidet med kredittforsikringsselskapene.

1
Publisert:

Statlig finansiering av norsk eksport er en viktig del av rammebetingelsene for næringslivet i Norge. De norske finansielle ordningene for eksportfremme må være på linje med dem som tilbys hos konkurrerende land – og de må være tilgjengelige og brukervennlige for både små og store bedrifter i verdikjedene.

1
Publisert:

Nesten 3 000 bedrifter har til nå fått delvis statsgarantert lån under garantiordningen for banklån til bedrifter. GIEKs nye innsynsløsning gir nå tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.

1
Publisert:

- Jeg vil gjerne gratulere Nexans Norway AS som har vunnet enda en kontrakt for leveranser til et stort havvindprosjekt. Flere norske selskaper gjør seg i økende grad bemerket innen havvind. Når statlige virkemidler som GIEK kan bidra til at disse kaprer markedsandeler er det veldig gledelig, sier næringsminister Iselin Nybø.

1
Publisert:

Av rammen på totalt 50 milliarder var 16 prosent av rammen tatt i bruk per 27. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

1
Publisert:

Av rammen på totalt 50 milliarder var 15 prosent av rammen tatt i bruk per 20. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

1
Publisert:

Siden starten av 2019 har GIEK bidratt med hele 2,2 milliarder kroner i garantier i forbindelse med finansiering av båter til sjømatnæringen. - GIEK vil fortsette å stille opp for verftene og sjømatnæringen gjennom denne krevende tiden, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.