1

Ny garantiordning for norsk luftfart er godkjent. GIEK er klar til å forvalte.

Ny garantiordning på seks milliarder kroner for flyselskaper med norsk flylisens er godkjent. Flybransjen er en sentral del av norsk infrastruktur men befinner seg i en kritisk situasjon som følge av trafikkreduksjonen etter spredningen av Covid-19-viruset. Ordningen skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i bankmarkedet.

Forslaget ble kunngjort i pressemelding og Prop. 57 S (2019-2020).

- GIEK har lang erfaring med å representere Statens interesser i komplekse transaksjoner sammen med finansinstitusjoner og andre parter. Vi er klare til å forvalte ordningen så fort alt er klart, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

Garantiordningen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, se pressemelding om saken fra ESA. ESA har tidligere uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder Covid-19-tiltak. 

Les oppdragsbrev fra 30. mars 2020, Forvaltning av garantiordning for luftfarten – oppdrag til GIEK.