1

Landrisiko: OECD har nedgradert Iran og oppgradert Serbia

OECD avholdt nylig landklassifiseringsmøte i Brussel. Denne gangen ble land i Øst-Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika klassifisert etter kreditt- og betalingsrisiko.

Serbia er i en positiv utvikling, det er ikke mer enn 20 år siden landet ble bombet av NATO, men over tid har landet tatt riktige grep og er på vei mot klassifiseringene til for eksempel Bulgaria og Romania som begge er i gruppe 3. En god utvikling i Serbia øker sannsynligheten for en fredelig løsning knyttet til Kosovo, som ble oppgradert til kategori 6. Ukraina ble også oppgradert til landkategori 6, noe GIEK vurderer som optimistisk.

Iran ble nedgradert som en konsekvens av at landet ikke kan gjennomføre betalingstransaksjoner med utlandet som følge av amerikanske sanksjoner. Det medfører en nedgradering til landkategori 7.

GIEKs interaktive verdenskart viser kreditt- og betalingsrisiko for enkeltland. Fargen på landene viser kreditt- og betalingsrisiko forbundet i henhold til OECDs risikoklassifisering som går fra 0 (høyinntektsland) og til 7 (landene med høyest betalingsrisiko).